Contae Dhún na nGall

An Foras Pátrúnachta / Scoileanna / Bunscoileanna / Contae Dhún na nGall

Scoileanna i gContae Dhún na nGall

Tá An Foras Pátrúnachta ina phatrún ar cheithre Ghaelscoil i gContae Dhún na Gall.

Gaelscoil Bhun Cranncha

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Bhun Cranncha a bhfuil sainspiorad idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 1999 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe ar Ascaill an Chaisleáin, Bun Cranncha, Co Dhún na nGall.

Gaelscoil Cois Feabhail

Is bunscoil í Gaelscoil Cois Feabhail a dhéanann iarracht atmaisféar eagraithe, áthasach, seascair a chur ar fáil ina gcothaítear féinmhuinín gach páiste. Chomh maith leis sin, féachtar chuige go gcaitear le riachtanais mhorálta agus chultúrtha gach páiste go tuisceanach fonnmhar, agus tá aird chuí againn ar aonánacht gach páiste mar an gcéanna. Cothaíonn Gaelscoil Cois Feabhail feabhas i bhfoghlaim agus i dteagasc.Is bunscoil Chaitliceach í Gaelscoil Cois Feabhail.

Gaelscoil Éirne

Is bunscoil comhoideachasúil í Gaelscoil Éirne a bhfuil sainspiorad idirchreidmheach aici. Bunaíodh an Ghaelscoil sa bhliain 2002 agus tá sé ag fás agus ag forbairt ó shin. Tá an scoil lonnaithe i mBéal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.

Gaelscoil na gCeithre Máistrí

Mar scoil, is é an aidhm atá againn ná caighdean an-árd a chothú san Oideachas lán-Ghaelach do gach páiste sa scoil. Is bunscoil idirchreidmheach í Gaelscoil na gCeithre Máistrí.

Back to Top