Liosta teagmhála

contact list cropped

Na 6 Ceanneagraíochtaí in Earnáil na Gaeilge

I mí Eanáir 2014, d’fhógair Foras na Gaeilge ré úr i bhforbairt na Gaeilge. Fógraíodh go ndéanfaidh gach ceann de na sé cheanneagraíocht sainchúram ar leith de cheann amháin de sé réimse leathana oibre. Beidh na ceanneagraíochtaí ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin.

Gaelscoileanna Teo. – Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge

Is scoil Chaitliceach í Gaelscoil Bharra i gCabrach, BÁC 7.

Back to Top