Dífheistiú

Dífheistiú / Athchumrú Scoileanna

Tá An Foras Pátrúnachta sásta scoileanna lán-Ghaeilge reatha faoi phátrúin eile a thabhairt faoinár gcúram ionas go mbainfidh na scoileanna sin tairbhe as feidhmiú faoi phátrún lán-Ghaeilge.

Tá sé riachtanach freisin go ndéanfaidh an deis a thapú scoileanna meán-Bhéarla a iompú ina scoileanna lán-Ghaeilge faoin gcóras ionas go mbeidh tuistí in ann teacht ar oideachas lán-Ghaeilge má roghnaíonn siad é.


TUISTÍ: AR MHAITH LEAT ROGHA GAELSCOILE DO DO PHÁISTE? SEO DEIS IONTACH DUIT!

Tá suirbhé seolta inniu ag an Aire Oideachais ar réamhscoileanna i sé cheantar déag timpeall na tíre chun a fháil amach an bhfuil tuismitheoirí sásta leis an rogha scoileanna atá acu.

Cuirtear an ceisteanna seo ar thuismitheoirí:

– An bhfuil siad sásta leis an rogha scoileanna ina gceantar?
– An roghnódh siad scoil ilchreidmheach dá bpáistí?
– An roghnódh siad scoil ilchreidmheach lán-Ghaeilge dá bpáistí?

Iarraimid ar gach tuismitheoir na suirbhéanna seo a líonadh chun cinntiú go bhfuil an rogha ag páistí oideachas lán-Ghaeilge a bheith acu.
Is féidir na suirbhéanna a fháil i réamhscoil do pháiste.

Back to Top