Dífheistiú

yellow flowers © Jinyoung Lee cropped

Dífheistiú / Athchumrú Scoileanna

Tá An Foras Pátrúnachta sásta scoileanna lán-Ghaeilge reatha faoi phátrúin eile a thabhairt faoinár gcúram ionas go mbainfidh na scoileanna sin tairbhe as feidhmiú faoi phátrún lán-Ghaeilge.

Tá sé riachtanach freisin go ndéanfaidh an deis a thapú scoileanna meán-Bhéarla a iompú ina scoileanna lán-Ghaeilge faoin gcóras ionas go mbeidh tuistí in ann teacht ar oideachas lán-Ghaeilge má roghnaíonn siad é.

Back to Top