Athchumrú Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Scoileanna / Athchumrú Scoileanna
  • Déanann scoileanna scáthú ar an sochaí ina mbíonn siad lonnaithe agus chun freastal cuimsitheach a dhéanamh ar an ilchineálacht chultúrtha seo, tá sé tábhachtach go mbeadh oideachas a leagann béim ar éagsúlacht, ar eitic agus ar an ilchultúrachas ar fáil do pháistí.
  • Tá sé mar aidhm ag an Roinn Oideachais go mbeidh oideachas ilchreidmheach agus ilchultúrtha ar fáil do chlanna ina gceantar áitiúil ar fud na tíre, rud a thacaíonn leis an cuimsiú an ilchultúrachais sa sochaí agus a chuireann tuilleadh rogha ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí maidir le hoideachas dá bpáistí.
  • Chun tacú leis an bhfeachtas seo, tugtar deis do scoileanna sainchreidmheacha athchumrú (athrú) go scoileanna ilchreidmheacha i gceantair nach mbeadh éileamh ann scoil úrnua a bhunú.  Aithníonn An Foras Pátrúnachta an luach agus an tairbhe a bhaineann le feachtas an athchumraithe agus cuirimid fáilte mhór roimh iarratas ó scoileanna gur mian leo an sainspiorad nó/agus an phátrúnacht a athrú.
  • Tuigeann An Foras Pátrúnachta an tábhacht a bhaineann le cur chuige córasach, soiléir agus inbhuanaithe a bheith ar fáil do scoileanna agus iad ag tabhairt faoin turas seo.   Tá Bainisteoir Sainspioraid agus Athchumraithe lán-aimseartha ceapaithe againn chun tacaíocht leanúnach a chur ar fáil do scoilphobail maidir leis an bpróiséas.
  • Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta deis a thairiscint do scoileanna lán-Ghaeilge seanbhunaithe teacht faoinár bpátrúnacht chun seirbhís as Gaeilge a chur ar fáil do scoileanna lán-Ghaeilge.
  • Tá sé tábhachtach chomh maith go dtapaítear an deis scoileanna lán-Ghaeilge le sainspiorad ilchreidmheach a bhunú i gceantair nach bhfuil oideachas lán-Ghaeilge ar fáil faoi láthair agus an rogha bríoch sin a thabhairt do thuismitheoirí/chaomhnóirí.

 

 

ÁBHAR LE hÍOSLÓDÁIL:

Gliogáil ar an íomhá chun an t-eolas cuí a íoslódáil

Eolas do Bhoird Bhainistíochta

Gliogáil chun an litir nó leabhrán a íoslódáil

 

 

 

Back to Top