04/03/15 Rath mór ar Chomhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015

An Foras Pátrúnachta / Imeachtaí / 04/03/15 Rath mór ar Chomhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015

Bhí rath mór ar Chomhdháil an Fhorais Phátrúnachta 2015 a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath ar an Satharn. 

 

Chuir An Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, tús spreagúil leis an ócáid le píosa cainte faoi chearta teanga na nGaelscoileanna.

 

Ba é ‘Gaeloideachas do Chách’ téama na comhdhála i mbliana. Pléadh topaicí éagsúla ar an lá; airgeadas scoile, cosaint sonraí agus éiteas scoile. Bhí príomhoidí scoile, baill de bhoird bhainistíochta, ionadaithe ó eagraíochtaí Gaeilge agus ó eagraíochtaí oideachais mar chuid den lucht freastail. Chuir ceoltóirí ó Chomhaltas Ceoltóirí Éireann ceol den scoth ar fáil chomh maith.

 

Fógraíodh buaiteoirí Chomórtas Ealaíne an Fhorais Phátrúnachta, comórtas atá urraithe i mbliana ag Foras na Gaeilge. Bhí caighdeán na n-iontrálacha an-ard agus tá duaiseanna iontacha buaite ag na daltaí rathúla – táibléid, fón póca agus Wii san áireamh.

 

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí An Foras Pátrúnachta: ““Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt i gcomhdháil agus i gcruinniú cinn bhliana na bliana seo.

 

“Bhí slua breá i láthair le haoichainteoirí den scoth agus is léir ón aiseolas atá faighte againn gur bhain gach ar tháinig a lán tairbhe as an méid a bhí pléite.”

Caoimhín Ó hEaghra & Rónán Ó Domhnaill - Bronnadh don Choimisinéir Teanga CCB 2015

Caoimhín Ó hEaghra, Ard Runaí An Foras Pátrúnachta, & Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga.