12.05.2014 Rath ar Ghaelscoil Riabhach i gComórtas Raidió

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 12.05.2014 Rath ar Ghaelscoil Riabhach i gComórtas Raidió

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Gaelscoil Riabhach, Rang 3-4 (800x533)

Comhghairdeas le Gaelscoil Riabhach a bhfuil duais buaite acu i gComórtas Raidió Náisiúnta BAI/Sheachtain na Gaeilge! Bronnadh €150 ar Ghaelscoil Riabhach don chlár raidió is fearr ina gcatagóir.

Ba é aidhm an chomórtais spreagadh a thabhairt do chraoltóirí óga agus an Ghaeilge a chur chun cinn san earnáil chraolacháin.

Rinne Údarás Craolacháin na hÉireann urraíocht ar an gcomórtas, mar aon le maoiniú a chur ar fáil chun ceardlanna raidió a reáchtáil i scoileanna timpeall na tíre.

Ghlac 5,800 duine óg páirt sna comórtais sna réimsí ealaíne, filíochta, blagála agus raidió agus tá scoth na n-iontrálacha aitheanta ar shuíomh gréasáin na féile, www.snag.ie.

Bronnadh Duaiseanna Raidió_Ionadaithe ó na Ceithre Scoil (3) (800x533)

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann: “Tá Údarás Craolacháin na hÉireann an-sásta comhoibriú le Seachtain na Gaeilge arís leis an gcomórtas seo a thabhairt do scoileanna timpeall na tíre.

“Spreagann an tionscadal úsáid na Gaeilge i measc na chéad ghlúine eile de chraoltóirí i slí phraiticiúil agus táimid an-sásta gur féidir linn tacú leis an gcomórtas seo trí Scéim Urraíochta an Údaráis. Molaimid na hiontrálacha buacacha agus déanaimid comhghairdeas leis na daltaí agus múinteoirí a chuir a lán oibre isteach sa tionscadal.”

Is féidir éisteacht leis an gclár raidió a rinne Gaelscoil Riabhach ar an leathanach seo: