Fógartha: Post an Phríomhoide i gColáiste Ghlór na Mara, Baile Brigín

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Fógartha: Post an Phríomhoide i gColáiste Ghlór na Mara, Baile Brigín

Iarbhunscoil nua a bheidh ag oscailt don chéad uair i Meán Fómhair 2014 le freastal ar mhór-cheantar Bhaile Brigín, Co Átha Cliath.

Is mian leis an mBord Bainistíochta a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ó 3 Feabhra 2014.

Iarbhunscoil, dheonach, ilchreidmheach, Lán-Ghaeilge do chailíní agus buachaillí is ea Coláiste Ghlór na Mara, atá faoi Iontaobhas Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna lánGhaeilge agus a bheidh ag oscailt don chéad uair mí Mheán Fómhair 2014.

Is féidir foirm iarratais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig an gCathaoirleach ag pocolaisteghlornamara@gmail.com

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe (ar pháipéar amháin) a sheoladh ar ais chuig
Tim Ó Tuachaigh, Dollards Cottage, Drogheda Rd, Bremore, Baile Brigín, Co. Átha Cliath roimh 5.00 in ar an 29 Samhain 2013.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coláiste Ghlór na Mara.

Tuilleadh eolais faoin scoil ar fáil ar anseo