Cuid 2: Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Cuid 2: Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

Beidh an dara chuid den oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí ar siúl go luath.

Beidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ina hoiliúnóir ag na seisiúin.

Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.

Dátaí

Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

  • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.
  • Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

  • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.