Joe Mac Suibhne ina phríomhoide ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Joe Mac Suibhne ina phríomhoide ar Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

Is cúis mhór áthais do Bhord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh a fhógairt gurb é Joe Mac Suibhne atá ceapaithe aige mar Phríomhoide ar an nGaelcholáiste nua seo, a bheidh ag freastal ar mhórcheantar Dhún Droma i nDeisceart Átha Cliath.

Is as Baile Átha Cliath don tUas Mac Suibhne, ach é ag cur faoi i Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara, agus é pósta le cúigear páistí.
Tá taithí 25 bliana aige ag múineadh sa chóras Gaeloideachais agus 10 mbliana acu siúd mar Phríomhoide ar iarbhunscoil lánGhaeilge, Coláiste Chilliain i gCluain Dolcáin.

Dar le Cathaoirleach Bhord Bhainistíochta an Ghaelcholáiste, Lorcán Mac Gabhann, go bhfuil “an -tádh le Bord Bainistíochta, tuismitheoirí agus na daltaí a thosóidh i Meán Fómhair 2014 go bhfuil duine leis an oiread sin taithí faighte chun an scoil seo, agus an t-oideachas lánGhaeilge a bheidh ar fáil inti, a chothú do na glúinte romhainn”.

Tá sé curtha in iúl ag an Uas Mac Suibhne go mbeidh sé ” an-dian orm mo sheanfhód i gColáiste Chilliain a fhágáil, ach táim ar bís le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán nua seo.

Táim fréamhaithe agus neadaithe i nGaeloideachas ó thosaigh mé ag múineadh cúig bliana is fiche ó shin agus crochfaidh mé liom chun an phoist seo gach a bhfuil foghlamtha agam ionas gur féidir liom Gaelcholáiste den chaighdeán oideachais is airde a sholáthar i dteannta an Phátrúin, An Foras Pátrúnachta agus in éineacht leis an mBord Bainistíochta, tuismitheoirí agus a bpáistí”.

Rachaidh an tUas Mac Suibhne i mbun a chuid dualgas faoi lár mhí an Mhárta agus é ráite aige go mbeidh sé “ag casadh ar an mBord Bainistíochta taobh istigh de lá nó dhó agus go gairid ina dhiaidh sin tá fúm bualadh le tuismitheoirí na scoile.

Ba bhreá liom an deis a thapú bualadh lenár scoláirí chomh maith. Ina dhiaidh sin tógfaimid ar an réamhphleanáil atá déanta go dtí seo ag an mBord Bainistíochta maidir le pleanáil forbartha scoile agus pleanáil curaclam ach go háirithe.

Anuas air seo beidh neart oibre le déanamh i dtaca le cóiríocht, riarachán agus córas faisnéis bhainistíochta agus nithe praiticiúla eile a bhaineann le bunú scoile, earcú foirne ach go háirithe. Is le fuinneamh, dúthracht agus in atmaisféar na comhpháirtíochta a thabharfaidh mé faoi mo chuid oibre agus is dílseacht agus tiomantas don Ghaeilge a bheidh mar cheann tiomána agam go síoraí seasta.”