shámróga - éire cropped

Tá stádas ar leith ag an nGaeilge sa tír ach tá stádas an an mBéarla freisin. De réir an Bhunreachta 'Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í. Glactar leis an Sacs-Bhéarla mar theanga oifigiúil eile.' 

Tá seacht gcontae sa tír ina bhfuil ceantar Gaeltachta .i. ceantar ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga an phobail. Tá an Ghaeilge le feiceáil ar na comharthaí bóthair, san oideachas, ar líne agus le cloisteáil sna meáin, ar modhanna taistil poiblí agus go leor eile nach iad.

Is é an Stát an fostóir is mó sa tír agus tugann an stát cosaint don teanga in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Déanann An Coimisnéir Teanga cearta daoine a chosaint ó thaobh na Gaeilge de. Is buntáiste mór don duine an Ghaeilge a bheith acu mar sin. Is rud sa bhreis seachas in áit teanga eile atá i gceist le dátheangachas. 

Back to Top