Ilteangachas

bilingualism cropped

Séard atá i gceist le dátheangachas ná dhá theanga a bheith ar do thoil agat.

Bíonn inniúlacht cainte sa Bhéarla agus sa Ghaeilge ag páistí a fhreastalaíonn ar scoileanna an Fhorais.

Léiríonn an taighde atá déanta ar oideachas dátheangach:

  • Go n-éiríonn níos fearr go hacadúil leis na páistí a théann tríd an gcóras
  • Go mbíonn sé níos éasca orthu teangacha eile a fhoghlaim
  • Go mbaineann siad marcanna níos fearr amach sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic
  • Go mbíonn oscailteacht do chultúir eile acu.

Tá sé i gceist againn córas ‘CLIL’ a chur i bhfeidhm inár scoileanna, mar a dhéantar ar fud na hEorpa agus mar sin buntáistí breise a thabhairt do na daltaí inár scoileanna.

Léigh an t-alt a scríobh William Reville, Ollamh bithcheimice ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh:

 

 

‘The bilingual brain is more nimble and efficient – Multilingual people are better at reasoning and multitasking, and work faster and with less effort’

Back to Top