Ilteangachas

bilingualism cropped

Séard atá i gceist le dátheangachas ná dhá theanga a bheith ar do thoil agat.

Bíonn inniúlacht cainte sa Bhéarla agus sa Ghaeilge ag páistí a fhreastalaíonn ar scoileanna an Fhorais.

Léiríonn an taighde atá déanta ar oideachas dátheangach:

  • Go n-éiríonn níos fearr go hacadúil leis na páistí a théann tríd an gcóras
  • Go mbíonn sé níos éasca orthu teangacha eile a fhoghlaim
  • Go mbaineann siad marcanna níos fearr amach sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic
  • Go mbíonn oscailteacht do chultúir eile acu.
  • Léigh an t-alt a scríobh William Reville, Ollamh bithcheimice ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh:

    ‘The bilingual brain is more nimble and efficient – Multilingual people are better at reasoning and multitasking, and work faster and with less effort’


    Back to Top