colouring pencils © Anubhav Sur croppedi

Tá liosta fada píosaí taighde a bhaineann leis an ábhar ar fáil ar http://www.gaelscoileanna.ie/taighde/

Tumoideachas ‘an rogha is fearr do dhaltaí óga’ dar le taighdeoirí

Orla Bradshaw – Foinse, Irish Independent

Bíonn scileanna léitheoireachta Béarla níos fearr ag daltaí a bhíonn ag foghlaim I dtimpeallacht an tumoideachais agus a mhúintear trí Ghaeilge na hAlban amháin, dar le staidéar eolaíochta a foilsíodh in Albain le gairid.

Tá sé ráite ag duine de scríbhneoirí na tuairisce acadúla seo, gur fearr tumoideachas do dhaltaí go fadtéarmach.

Dúirt Fiona O’Hanlon taighdeoir ó Ollscoil Dhún Éideann go gcreideann siad go dtagann an fhorbairt is mó ar inchinn an pháiste nuair atá siad idir seacht agus ocht mbliana d’aois agus gur féidir leo cur go mór lena teanga sa tréimhse seo.

Bhí an méid seo le rá aici le Foinse: “Is é an aidhm atá ag an gcóras tumoideachais seo a mhaireann ar feadh dhá bhliain, bunchloch láidir sa teanga a chruthú nó feabhas a chur ar na scileanna Gaeilge a bhíonn ag na daltaí cheana féin.”

Léiríonn taighde an ghrúpa go dtugann daltaí a bhfuil an dhá theanga acu an-aird ar fhuaimeanna, ar fhocail agus ar struchtúr abairte ó aois an-óg.
Dar leis an tuairisc, tosaíonn siad ag léamh níos luaithe agus is léitheoirí níos fearr iad ar an iomlán.

“Spreagtar fás agus forbairt na hinchinne nuair a bhíonn ar pháistí focail a roghnú sa teanga cheart don chás ceart. Bíonn tionchar ag an bpróiseas seo ar an gcaoi a n-úsáideann siad a n-inchinn ag amanna éagsúla,” a dúirt sí.

Dar leis an daonáireamh deireanach in Albain, a rinneadh sa bhliain 2001, bhí 58,000 cainteoir Gaeilge na hAlban sa tír.

Ní ábhar éigeantach é staidéar na teanga sna scoileanna ann agus ní bhíonn ach dó faoin gcéad de na daltaí a fhreastalaíonn ar scoileanna Béarla ag déanamh staidéir uirthi.

Back to Top