20.3.2014 John Spillane páirteach sa cheiliúradh i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 20.3.2014 John Spillane páirteach sa cheiliúradh i nGaelscoil an Ghoirt Álainn

Ceiliúradh mór ar 20 bliain ar an bhfód a bhí ann le déanaí ag Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh. Ghlac páistí ó ranganna 3,4,5 agus 6 cpáirt sa mhórshúl a bhí ar siúl i gcathair Chorcaí do Lá Fhéile Pádraig, mar ionadaithe ón scoil.

Bá í Ghaelscoil an Ghoirt Álainn an chéad Ghaelscoil sa tír faoi phatrúnacht an Fhorais Phátrúnachta.

paráid 2 - resized

Lá na hiar dhaltaí a bhí ann ar an gCéadaoin,19 Márta, idir iardhaltaí agus na páistí atá ag freastail ar an scoil. Bhí deis ag na hiar-dhaltaí a chuid scéalta, cuimhní agus taithí ó Ghaelscoil an Ghoirt Álainn a roinnt leis na páistí.

Sheinn an t-amhránaí agus scríbhneoir ceoil, John Spillane sa scoil ar an Déardaoin. Ba ócáid speisialta é seo do na pháistí agus do John toisc go raibh sé ina mhúinteoir Gaeilge do thuismitheoirí nGaelscoil an Ghoirt Álainn fadó.

john spillane resized

Bhí taispeántais ealaíne ag na daltaí ó rang a 6 sa scoil ar an Aoine. Ba é stair Ghaelscoil an Ghoirt ábhar an taispeántais.

ealaín - resized

Le deireadh ceart a chur leis an gceiliúradh, beidh oíche shóisialta ann don dream atá thar 18 mbliana d’aois, in Otsán Silver Springs ar an 4 Aibreán. Tá ticéid ar fáil ón scoil ar 25 euro an duine.

Déan teagmháil le Gaelscoil an Ghoirt Álainn ar 021 4551 955 chun níos mó eolais a fháil.