9.4.14 Gaelscoil Mhúscraí ainmnithe do na Eircom Junior Spider Awards!

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 9.4.14 Gaelscoil Mhúscraí ainmnithe do na Eircom Junior Spider Awards!

Gaelscoil Mhúscraí blag
Ba mhaith leis an bhForas Pátrúnachta comhghairdeas a dhéanamh le Gaelscoil Mhúscraí, Co. Chorcaí, atá ar an ngearrliosta do na Eircom Junior Spider Awards 2014.

“Tá an-sceitimíní orainn inniu tar éis dúinn a fháil amach go bhfuilimid ar an ngearrliosta don eircom Junior Spider Awards 2014,” arsa urlabhraí na scoile.

“Seo gradaim a thugtar amach do scoileanna a bhaineann sár-úsáid as an idirlíon agus an teicneolaíocht. Táimid an-bhródúil as seo agus spreagann sé sinne go mór inár gcuid blagáil.”

Tá na eircom Spider Awards ag tabhairt aitheantais do dhaoine agus d’eagraíochtaí dá n-éachtanna ar líne ó 1996.

Sa bhliain 2009, bhunaigh ‘Business & Finance’ agus eircom na gradaim seo chun aitheantas a thabhairt
do dhaltaí bunscoile agus meánscoile sa chaoi chéanna.

An aidhm atá ag na Junior Spider Awards ná aitheantas a thabhairt do chruthaitheoirí i scoileanna agus spreagadh a thabhairt do mhúinteoirí/dhaltaí a scileanna teicneolaíochta a fhorbairt trí chláir spreagúla.

Is catalaíoch iad na Junior Spider Awards do dhaltaí a bhfuil suim acu gairm a bhaint amachsna meáin dhigiteacha agus in earnáil an idirlín in Éirinn.