Gaelcholáiste an Phiarsaigh le bheith lonnaithe in Loretto Abbey

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / Gaelcholáiste an Phiarsaigh le bheith lonnaithe in Loretto Abbey

Loretto

Tá sé deimhnithe ag an Roinn Oideachais go mbeidh Gaelcholáiste an Phiarsaigh lonnaithe in Loretto Abbey, Rath Fearnáin agus go n-osclóidh an scoil san fhoirgneamh sin i mí Mheán Fómhair 2014.

Tá Joe Mac Suibhne ceaptha ina phríomhoide ar an scoil. Tá Joe ina phríomhoide ar Choláiste Chillian i gCluain Dolcáin faoi láthair.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gcoiste bunaithe, leis an mbord bainistíochta agus le pátrún na scoile, An Foras Pátrúnachta,” a dúirt se.

“Beidh spóirt, ceoil, foireann díospóireachta agus eile sa scoil seo. Beidh cothromaíocht sa scoil seo. Taispeánfar meas do na páistí agus déanfar ceiliúradh ar a n-éagsúlacht.

“Beidh nasc láidir idir soláthair na n-ábhar agus líon na ndaltaí a bheidh sa scoil. Teastaíonn daltaí cláraithe uainn chun múinteoirí a chinntiú.”

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta, go bhfuil áthas an domhain ar an bpátrún faoin bhfoirgneamh.

“Tá roinnt obair athchóirithe le déanamh ar an scoil. Tosóidh sé amach sa chuid lárnach den fhoirgneamh agus fásfaidh sé ó shin,” a dúirt sé.

Glacfar le hiarratas don scoilbhliain 2014/2015 go dtí 19 Márta 2014. Glacfar le hiarratais don scoilbhliain 2015/2016 go dtí mí Mheán Fómhair 2014.

“Cuirfear pictiúir den fhoirgneamh suas ar an suíomh agus ar leathanach facebook na scoile go luath. Mar sin, is fiú súil a choinneáil orthu,” arsa Lorcán Mac Gabhann, cathaoirleach na scoile.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaelcholaiste.com