FOLÚNTAS: Post Mar Aistritheoir

An Foras Pátrúnachta / Folúntais / FOLÚNTAS: Post Mar Aistritheoir

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála ETB)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta: 10/01/22 – 09/01/23

 • 39 uair sa tseachtain (beidh an post lonnaithe san ionas ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)
 • Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí:
  • Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/san aistriúchán nó a comhionann
  • Caighdeán gairmiúil ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus and teanga scríofa
  • A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal oibre a léiriú
  • Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróisis earcaíochta
 • Tuilleadh eolas: www.donegalcentre.ie
 • Seol iarratas: recruitment@donegalcentre.ie roimh 3in 10 Nollaig 2021