News from Schools

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "News from Schools"

Foirgneamh úrnua do Ghaelscoil Chluain Meala ag oscailt den chéad uair

Osclaíodh foirgneamh nua Gaelscoil Chluain Meala inné ag Paidí Ó Lionáird ó TG4. Is scoil de chuid An Fhorais Phátrúnachta í atá lonnaithe sa Bhaile Gaelach i gCluain Meala.  Tá an fhoirgneamh nua feistithe le réimse leathan áiseanna den chéad scoth.

Ag labhairt linn inné, dúirt Karen Mhic Gearailt, príomhoide na scoile “Tá lúcháir orainn go bhfuil doirse ár bhfoirgneamh scoile úrnua oscailte faoi dheireadh againn. Seo mar thoradh ar 27 bliana d’obair mhór na dtuismitheoirí, na foirne, an Bhoird Bainistíochta agus ár bpátrún, An Foras Pátrúnachta. Is ábhar misnigh é go bhfuil an Ghaeilge ag fás léi sa cheantar seo, agus go bhfuil an oiread sin daltaí ag foghlaim trí Ghaeilge le chéile. Táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh go leor teaghlach nua inár scoil nua.”

Bhí an ghaelscoil lonnaithe i gcóiríocht shealadach ó 1994. Taistealaíonn  daltaí ó chúig pharóiste dhéag chun oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge i nGaelscoil Chluain Meala.. Ag labhairt ann inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Tá an t-éileamh ar an ngaelscolaíocht ag fás i gcónaí. Freastalóidh an foirgneamh nua seo ar an bhfás ar an ngaelscolaíocht go háitiúil. Tuigeann tuismitheoirí níos mó ná riamh na buntáistí breise a chuireann an tumoideachas ar fáil – éiríonn níos fearr le daltaí go hacadúil, bíonn sé níos fusa an tríú teanga a fhoghlaim agus baineann siad leas as deiseanna fostaíochta níos fearr. Tá ríméad orainn tús a chur leis an gcaibidil nua seo i nGaelscoil Chluain Meala. Tá scoileanna faoin bhForas ag cur oideachais ar 17,000 dalta agus tá ár scoileanna oscailte do chách. Tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste in Éirinn atá á iarraidh.”

CRÍOCH

Teagmháil: Karen Mhic Gearailt, Príomhoide Teil: 0526127271 • Beidh agallaimh ar fáil le príomhoide na scoile Karen Mhic Gearailt, Caoimhín Ó hEaghra ar son na heagraíochta, An Foras Pátrúnachta, agus le tuismitheoirí agus daltaí ach iad a iarraidh. • Beidh an Grianghrafadóir John D Kelly ag eisiúint grianghraif chuig na meáin


FOLÚNTAS: Príomhoide, Gaelscoil Uí Chéadaigh

Folúntas do Phríomhoide i nGaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Cill Mhantán, A98 YH48 https://www.gaelscoiluicheadaigh.ie

Beidh roghnú an iarratasóra rathúil bunaithe ar cheithre inniúlacht atá ar aon dul leis an gCreat Cáilíochta um Cheannaireacht agus Bainistíocht:

 • Teagasc agus Foghlaim a Threorú
 • An eagraíocht a bhainistiú
 • Forbairt scoile a threorú
 • Inniúlacht cheannaireachta a fhorbairt

An dáta tosaigh ná an 1 Meán Fómhair nó nuair a chomhlíonann an iarratasóir rathúil fógra éigeantach. Is scoil pháiste-lárnach í Gaelscoil Uí Chéadaigh.

Beidh duine fuinniúil, díograiseach, cineálta agus éifeachtach ag teastail chun an scoil a rith, ag tógáil ar an mbunchloch láidir atá leagtha. Ceannaire seasmhach, neamhspleách, le dea-bhreithiúnas a bheidh sa té a cheaptar. Duine atá tiománta do fhorbairt iomlán na bpáistí, d’fhoghlaim agus d’fhorbairt na foirne agus na clainnte a oibrionn leo agus don Ghaelscolaíocht.

Spriocdháta d’iarratais: Luan, 16ú Bealtaine

 • Fógra ar Education Posts: anseo
 • Foirm iarratais: anseo

FOLÚNTAS: Príomhoide do GS Átha Í

Ba mhian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Átha Í cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí cur isteach ar phost dhá bhliain mar phríomhoide gníomhach sa scoil sin. Beidh an té a cheapfar ag feidmiú ón 29ú Lúnasa go dtí’n 31ú Lúnasa 2023. Is scoil idir-chreidmheach í a thagann faoin bhForas Patrúnachta. Tá 178 dalta linn faoi lathair, 8 múinteoir ranga, 3 mhúinteoir tacaíochta, 2.5 CRS chomh maith le beirt atá ar chonradh coimhdeach.

Mar a thuigeann sibh tá Sorcha Ní Mhistéil ar iasacht leis an bhForas mar Bhainisteoir Sainspioraid agus dá bhrí sin tá an post seo ar fáil d’aon iarrthóir ar mhaith leo seal a chaitheamh mar Phríomhoide os rud é nach bhfuil an post á líonadh go hinmheánach.

Tuigimid go bhfuil cultúr agus foireann láidir in bhur scoileanna. Tuigimid freisin nár mhaith le haon scoil ceann dá gcuid múinteoirí a chailliúint ar feadh tréimhse. Ach ar mhaithe lenár scoileanna uile bheinn fíor bhuíoch dá mbeadh sibh sásta an t-eolas agus an fógra seo a chur faoi bhráid bhur foirne. Seans go mbeadh suim ag múinteoirí áirithe a gcuid taithí a roinnt agus taithí a fháil ar ról an phríomhoide.

Íoslódáil an t-iarratas anseo


Nuacht ónár Scoileanna, Márta 2022

Nuacht ónár Scoileanna, Márta 2022

Cláraigh dár nuachtlitir choicísiúil anseo: https://bit.ly/NuachtAFP

Posted In News, News from Schools


FOLÚNTAS: Cúram Iar-Scoile

Childcare Service Expressions of Interest sought

The Board of Management of Gaelscoil na bhFilí welcome expressions of interest for the establishment and running of an after-school service on the school location which will be made available through the medium of Irish from September 1 st 2022. This service is subject to the normal procedures of the Child Care Act 1991,TUSLA, Board of Management and School's Patron. The service will be made available initially from 1.30 to 2.30 p.m. to cater for children from Infant Classes.

Applicants must have

 • experience of working with children
 • proficiency in Irish
 • excellent management skills
 • an understanding of early childhood education
 • very good knowledge of immersion teaching in the setting of a Gaelscoil.
 • QQI Level 5 in Early Childhood Care and Education is desirable.

This is a proposal for a sole trader for the purposes of running an after-school service independent of the school.

Please apply to the Board of Management by sending your application AS A PDF DOCUMENT to bordbainistiochtagsf@gmail.com as a PDF document before 5p.m. on Thursday 7/4/2022.
*All enquiries regarding the after-school service may be made by sending an e-mail to the above e-mail also. Seol r-phost chuig an r-phost thuas luaite má tá eolas ar bith ag teastáil uait.


Zoom Meeting, 18/10/21 6pm, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dundalk

There will be an information meeting about the enrolment process for the satellite of Coláiste Ghlór na Mara, Dundalk, next Monday at 6pm on Zoom. Closing date for applications, 22nd October 2021.

 • The meeting is open to prospective parents and the community.
 • The meeting will be bilingual (welcome as Gaeilge, information in English)
 • The meeting will last between 30mins to an hour
 • Questions are welcome at the meeting

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09

Gael-linn Award winners 03.02.17

Congrats to our prize winning students from Gaelcholáiste Chill Dara & Meánscoil Gharman in Scléip Gael-linn 2017!

 

ChloeNíDhonnghaile

CailíníBinne,MSGharman

Posted In News from Schools


09/11/16 Gaelscoil na Fuinseoige to move to Notre Dame

PRESS RELEASE

 

Wednesday, 9th November 2016

 

New multi-denominational Gaelscoil to move into Notre Dame premises

 

Gaelscoil na Fuinseoige, Ireland’s newest Irish-medium primary school is set to move into the premises being vacated by the closing of Notre Dame private school in Churchtown, Dublin 14.

 

The Department of Education confirmed that Gaelscoil na Fuinseoige will take long-term occupancy of the building by September 2018 at the latest.

 

The co-educational and multi-denominational gaelscoil opened in September 2016 after a competitive patronage selection process, and has been temporarily based in Clonskeagh. Speaking today, Caoimhín O’hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, the school’s patron said: "This site is a perfect fit for Gaelscoil na Fuinseoige. The facilities are second to none and we are fortunate to have a first class team in place in the school. We would like to sincerely thank all of the parents in the area who supported our campaign.

 

‘‘We are delighted to provide diversity and choice for parents. In South Dublin alone we have recently opened multi-denominational gaelscoileanna in Rathfarnham, Firhouse, Ballyogan and now Gaelscoil na Fuinseoige which will move to its new home in Churchtown. Our aim is provide Irish-medium education to every child who wants it, and we look forward to welcoming students to Gaelscoil na Fuinseoige for many years to come.’’

 

Principal, Aisling Uí Fhéich, welcomed the announcement saying: “This gaelscoil is open to everyone, and we look forward to welcoming children from different nationalities and backgrounds to Gaelscoil na Fuinseoige. The benefits of immersion education are well documented – students perform better academically, find it easier to learn a third and fourth language and also recent research indicates that students learning through Irish are achieving higher results in English and Maths.

 

“This premises has a long history of excellent education provision in this region and we are delighted to continue to provide the highest standards to our own students”.

 

Demand for Irish-medium education in South Dublin is huge with over 2,000 children being turned away every year from the existing schools. An Foras Pátrúnachta is currently campaigning to establish a multi-denominational gaelscoil in Dún Laoghaire in 2017.

 

Caoimhín O’hEaghra added: “It is vital all parents in the area interested in having their children educated in a multi-denominational gaelscoil register their interest here: www.gaelscoileanna.ie/dunlaoghaire. This will help us to demonstrate the demand for Irish-medium multi-denominational education in Dún Laoghaire and strengthen our application to the Department of Education.”

 

For more information, visit www.foras.ie.   

 

ENDS

 

Contact: Sarah Harte / Louise Archbold DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9858259 / 087-2601145

 

 • Interviews with An Foras Pátrúnachta General Secretary, Caoimhín O’hEaghra available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the largest patron for Irish medium schools in Ireland at both primary and secondary level. An Foras Pátrúnachta schools have a range of multi-denominational, inter-denominational and denominational ethos and seek to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. Find out more about An Foras Pátrúnachta here: www.foras.ie. Follow An Foras Pátrúnachta on Facebook and Twitter.

Posted In News from Schools


03/11/16 Foras to be partner of new secondary school in Portlaoise

PRESS RELEASE

 

Thursday, 3rd November 2016

 

New multi-denominational school announced for Portlaoise

 

An Foras Pátrúnachta, the largest patron for Irish-medium schools in Ireland, has been selected as a trustee partner of a new secondary school in Portlaoise along with Laois Offaly Education and Training Board. The joint application was approved and announced today (03.11.16) by the Minister for Education and Skills, Richard Bruton TD.

 

The co-educational and multi-denominational school will open in 2017 and aims to grow enrolment to cater for up to 1,000 pupils in the area. The new school will also include an Irish-medium unit. For the first time, it is planned to grow an Irish-medium unit into an independent Gaelcholáiste under the co-patronage of the two organisations.

 

Speaking today, Caoimhín O’hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said: "We are delighted to have been approved as a trustee partner for this new secondary school in Portlaoise. We look forward to working with Laois Offaly Education and Training Board who have a long history of excellent education provision in this region.

 

‘‘Choice is very important to An Foras Pátrúnachta and we are delighted that parents’ preferences were considered as part of this patronage selection process. The new school in Portlaoise will provide diversity in being both co-educational and multi-denominational.

 

‘‘Our aim is provide Irish-medium education to every child who wants it. The Irish-medium unit will ensure that there is more diversity of language provision and we will use our expertise to grow the Irish-medium unit in the new secondary school into an independent Gaelcholáiste under the co-patronage of the two organisations.’’

 

ENDS

 

Contact: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9858259 / 086-1738455

 

 • Interviews with An Foras Pátrúnachta General Secretary, Caoimhín O’hEaghra available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the largest patron for Irish medium schools in Ireland at both primary and secondary level. An Foras Pátrúnachta schools have a range of multi-denominational, inter-denominational and denominational ethos and seek to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. Find out more about An Foras Pátrúnachta here: www.foras.ie. Follow An Foras Pátrúnachta on Facebook and Twitter.

Posted In News from Schools


11/03/16 Drama Production with Gaelcholáiste an Phiarsaigh

As this is a school-based post it is only available in Irish. 

Posted In News from Schools