Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

:: PREASEISIÚINT

18 Márta 2021

 

Céim stairiúil do thumoideachas lán-Ghaeilge ag an meánleibhéal

 

Tá cinneadh glactha den chéad uair riamh go mbunófaí múnla nua d’oideachas lán-Ghaeilge ag an dara leibhéal faoin bhForas Pátrúnachta.

 

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Norma Foley TD inniu múnla meanscolaíochta nua d’oideachas lán-Ghaeilge. Osclófar satailít lán-Ghaeilge i nDún Dealgan i Mí Mheán Fómhair faoi choimirce a máthairscoile Coláiste Ghlór na Mara agus a pátrún An Foras Pátrúnachta (AFP). Feidhmeofar an tsatailít ar bhonn phíolótach ag súil le go mbeidh an múnla inscálaithe i gceantair eile as seo amach.

 

Is éard atá sa satailít ná campas de Choláiste Ghlór na Mara i nDún Dealgan. Beidh an  foirgneamh scoile lonnaithe i nDún Dealgan ach ag tarraingt as foireann, bainistíocht agus pátrún Choláiste Ghlór na Mara atá lonnaithe i mBaile Brigín.

 

Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta Caoimhín Ó hEaghra mar gheall ar an gcinneadh: “Tá áthas mór ar An Foras Pátrúnachta faoi fhógra an Aire inniu. Tá éileamh agus suim ollmhór san oideachas lán-Ghaeilge léirithe ag an bpobal agus is iontach go mbeidh tumoideachas iomlán ar fáil do dhaltaí i nDún Dealgan. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire agus le hoifigigh na Roinne as a gcuid oibre ar an gceist seo.”

 

“Tá ceist na Gaeilge agus oideachas lán-Ghaeilge fite fuaite ina chéile. Tá sé d’aidhm ag an bhForas Pátrúnachta oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chur ar fáil chun tacú le pobail lán-Ghaeilge a chruthú. Teastaíonn go mbeidh an tumoideachas i bhfeidhm leis an oideachas is fearr a chinntiú ach ní sin amháin. Tá gá le foireann lán-Ghaeilge, Bord Bainistíochta lán-Ghaeilge agus pátrún scoile lán-Ghaeilge leis an bhfís seo a bhaint amach.”

 

Dúirt Maedhbh Daltún, Príomhoide Choláiste Ghlór na Mara, “Is toradh é an tionscnamh ceannródaíoch seo ar dhianiarrachtaí mhuintir Dhún Dhealgan, AFP, Coláiste Ghlór na Mara agus An Roinn Oideachais agus Scileanna a rinne mionchíoradh ar cheist an tsoláthair oideachais lán-Ghaeilge sa cheantar. Is cruthúnas é an múnla ar an tsuim agus ar an éileamh atá ann don Ghaelscolaíocht ag an dara leibhéal.”

 

Thug Ó hEaghra buíochas do na daoine agus do na heagraíochtaí ar fad a chabhraigh leis an tionscnamh seo a bhaint amach: na tuismitheoirí agus an pobal i nDún Dealgan, Coláiste Ghlór na Mara, Conradh na Gaeilge, Gaeloideachas agus gach duine eile a chabhraigh.

 

Tríd an múnla nua seo, is féidir leas a bhaint as buntáistí an tumoideachais mar aon leis an acmhainn mhór foirne, réimse ábhar agus eile atá i nGaelcholáiste neamhspleách. Is scéim phíolótach í seo a éascaíonn tumoideachas ag an dara leibhéal i gceantar nach bhfuil Gaelcholáiste faoi láthair.

 

Beidh An Foras Pátrúnachta agus Coláiste Ghlór an Mara ag dul i dteagmháil le pobal Dhún Dealgan go luath chun na chéad chéimeanna eile a leagan amach.

 

CRÍOCH