Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga

Beidh an Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga ar fáil ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh don bhliain acadúil 2013- 2014.

Cúrsa ar líne atá I gceist a mhairfidh ar feadh dhá bhliain acadúla. Tá na sonraí go léir ar fail sa cháipéis anseo.

Beidh lascaine ar fáil dóibh siúl a chláraíonn ar líne roimh 16 Lúnasa 2013.