Cúrsa Garchabhair Iomlán trí Ghaeilge

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Cúrsa Garchabhair Iomlán trí Ghaeilge

Tá Forbairt Naíonraí Teoranta i gcomhpháirt le Slán Sábháilte Teo. ag eagrú cúrsa garchabhair iomlán trí Ghaeilge. Is cúrsa trí lá é le páirtchreidiúint (5 phointe) FETAC/CDBO Leibhéal 5 (D20188).

Bheadh an cúrsa seo oiriúnach d’fhostaithe naíonra, d’ábhar oidí/do mhúinteoirí Gaelscoile/scoileanna Gaeltachta, d’oibrithe in eagrais Ghaeilge, d’oibrithe óige/ógeagrais nó do mhic léinn ar mhian leo bheith ag obair le páistí (amach anseo).

Sonraí an Chúrsa
  • Dátaí: 14.08.13 -16.08.13
  • Ionad: Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, B.Á.C. 2.
  • Am: 9.30r.n. – 5.00i.n.
  • Táille: €100.00
  • Spásanna Teoranta!

  • Teagascóir: Gearóid Oman, Slán Sábháilte Teo.
  • Tuilleadh eolais: www.naionrai.ie