Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / Coláiste Dhún Másc oscailte & tús láidir ann

Guímid gach rath ar fhoireann agus ar dhaltaí Choláiste Dhún Másc. Seo an chéad uair don Fhoras Pátrúnachta a bheith páirteach le hAonad ag an meánleibhéal agus táimid ar bís faoi fhás na scoile amach anseo. Seo tuairisc ón scoil agus an scoilbhliain anois faoi lán seoil:

 

Táimid ar líne!

 

Bhí an t-atmaisféar leictreach le linn na seachtaine le teacht iPads na ndaltaí agus bhí gach duine ar bís tosnú á n-usáid chun féidearthachtaí na teicneolaíochta sa seomra ranga a aimsiú. As seo amach, usáidfidh daltaí Choláiste Dhún Másc a ngléasanna chun eolas a aimsiú, a choimeád agus a roinnt le chéile. Beidh an t-eolas i gcónaí ar fáil dóibh ins an áit céanna chomh maith. Mar cheann de ghearrchúrsaí nua an Teastas Shóisirigh, Litearthacht Digiteach na Meáin, foghlaimeoidh na daltaí conas taighde ar líne, agus usáid na hidirlíne a dhéanamh i slí éifeachtach agus sábháilte. Is é seo foghlaim agus múineadh na fichiú aoise tagtha ar an bhfód!

 

Díospóireacht

 

Tá tús curtha leis an díospóireacht agus le hullmhúcháin do Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain, mar chuid de ghníomhaíochtaí Gael Linn. Foghlaimeoidh an foireann díospóireachta na scileanna teangan agus cur i láthair cuí, maraon le conas argóint a dhéanamh. Go n-éirí leo.

 

Ceol

Tá an grúpa ceoil traidisiúnta nua-chumtha agus beidh cleachtadh seachtainiúil. Glacfaidh an grúpa páirt i gcomórtaisí ceoil éagsúla le linn na bliana. Tá ríméad orainn a bheith tosnaithe mar, nuair a stadann an ceol, stadann an rince!