Ciorclán 0045/2021: Scéim Foghlama agus Tacaíochta Covid (CLASS)

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / Ciorclán 0045/2021: Scéim Foghlama agus Tacaíochta Covid (CLASS)

Soláthraíonn an treoir seo ón Roinn Oideachais creat do bhunscoileanna, scoileanna speisialta, agus iar-bhunscoileanna chun tacaíochtaí breise a sholáthar do na daltaí ar a raibh an tionchar ba mhó ag an cur isteach ar oideachas ionscoile mar thoradh ar Covid.

An dá phríomhghné ná:

  1. Uaireanta teagaisc breise a sholáthar do scoileanna chun tacú leo aghaidh a thabhairt ar an gcaillteanas foghlama i measc daltaí/scoláirí de dheasca tréimhsí dúnta scoile
  2. Deiseanna a thabhairt do scoileanna cleachtas a chomhroinnt, ar cleachtas é a mheastar a bheith ar an gceann is éifeachtaí maidir le caillteanas foghlama i measc daltaí/scoláirí a mhaolú

Léigh an ciorclán iomlán anseo.

Íoslódáil scéim don bhunleibhéal anseo.

Íoslódáil scéim don iar-bhunleibhéal anseo.