Ciorclán 0027/2022: Scéim Deontais don Bhonneagar ICT

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / Ciorclán 0027/2022: Scéim Deontais don Bhonneagar ICT

Beidh infheistíocht de thart ar €200m san áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 mar thaca don Straitéis Dhigiteach nua do Scoileanna 2021-2027, a chuirfidh leis an dul chun cinn a rinneadh faoin Straitéis Dhigiteach roimhe seo.