Ciorclán 0011/2022: Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (dara leibhéal)

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / Ciorclán 0011/2022: Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 (dara leibhéal)

POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022 IAR-BHUNSCOILEANNA I LIMISTÉIR PLEANÁLA TEANGA GHAELTACHTA ATÁ RANNPHÁIRTEACH SA SCÉIM AITHEANTAIS SCOILEANNA GAELTACHTA

Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 – 2024)

Is é cuspóir na hImlitreach seo ná a chur in iúl d’údaráis scoileanna na chéad chéimeanna eile atá le glacadh ag an Roinn Oideachais (Roinn) agus ag iar-bhunscoileanna maidir le feidhmiú leanúnach na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta (Scéim) in 2022/2023 agus 2023/2024. Leanann an Imlitir seo ó Imlitir 0012/2021 agus ó imlitreacha roimhe seo ar an Scéim a chlúdaíonn an tréimhse ó 2017 go 2020/21.