Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha"

Treoir do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar

Tá treoracha do scoileanna ar chleachtais mholta don soláthar ar fáil ach gliogáil ar an íomha thíos.

 

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoirlínte maidir le tacú le daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

Tá treoirlínte na Roinne maidir le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu ar fáil anseo

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


21/03/17 Nuachtlitir ón SPU

Tá an chéad nuachtlitir ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna le léamh anseo.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


14/02/17 Seicliosta ón SPU a chabhróidh le scoileanna caiteachas a ísliú

Tá seicliosta nua ar fáil ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna. Cabhróidh an seicliosta seo le scoileanna an caiteachas a ísliú ar na catagóirí is mó caiteachais. Ní mór do scoileanna an liosta a chomhlíonadh agus a roinnt leis an SPU. Is mó eolais a chuireann an scoil ar fáil is fearr an chomhairle a gheobhaidh siad. Tá sampla den cháipéis chomhlíonta san áireamh chomh maith. 

Brúigh anseo chun teacht ar an gcáipéis. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Aonach Gairmeacha le Gaeilge 26/01/17

Tá feachtas feasachta á reáchtáil ag Foras na Gaeilge faoi láthair i gcomhar le Grad Ireland leis an tairbhe a bhaineann leis an nGaeilge agus an dátheangachas sa saol oibre a chur chun cinn. Tá an feachtas seo dírithe ar fhochéimithe agus beidh sé mar aidhm againn iad a spreagadh le hinniúlacht sa Ghaeilge a lua ar a CV agus iad a chur isteach ar phoist, lena nGaeilge a úsáid sna poist a bheidh acu amach anseo, cúrsaí iarchéime trí Ghaeilge a roghnú chomh maith le cur isteach ar phoist in earnáil na Gaeilge.

Tá súil againn go rachaidh an feachtas i bhfeidhm ar dhaoine óga agus machnamh á dhéanamh acu faoin ngaol fadtéarmach a bheidh acu leis an teanga. Ba mhaith linn an fiúntas a bhaineann lena líofacht a chothú a léiriú do mhic léinn le go dtuigfidh siad na féidearthachtaí éagsúla a bhaineann le bheith ag obair i réimsí éagsúla trí Ghaeilge, lena n-áirítear cúrsaí teagaisc, aistriúcháin, dlí agus na meáin.                                                                                                 

Chuige sin, tá ábhar ar líne á fhorbairt againn i gcomhar le Grad Ireland agus beidh leabhrán a dhíríonn ar ghairmeacha trí Ghaeilge agus ar dheiseanna tríú leibhéal ar fáil sa choicís amach romhainn. Beidh próifíleanna sa leabhrán chomh maith faoi roinnt ambasadóirí nó ionadaithe a cuireadh faoi agallamh go dtí seo faoin mbuntáiste a thug an Ghaeilge dóibh sa saol oibre agus pearsanta. Is féidir na físeáin de na hagallaimh a fheiceáil ar an nasc seo: https://gradireland.com/get-started/gaeilge

Mar chuid den fheachtas beidh spás ar leith againn ag Aonach Gairmeacha #FYI agus Aonach Teangacha san RDS ar an 8 Feabhra agus beidh foireann i láthair le labhairt le mic léinn faoi na deiseanna éagsúla oiliúna, fostaíochta agus deonacha atá ar fáil trí Ghaeilge. Beidh Conradh na Gaeilge linn ar an lá chomh maith le comhairle a chur ar mhic léinn. Cuirfidh Bláthnaid Ní Chofaigh (Comhalta Boird agus Craoltóir RTÉ) seimineár i láthair chomh maith a dhíreoidh ar thaithí agus ar chomhairle rannpháirtithe na bhfíseán. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár agus clárú don Aonach ar an nasc seo: http://n2jy5q6.attendify.io/

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


AFP ag cur isteach ar cheithre ghaelscoil ilchreidmheacha nua

PRESS RELEASE

 

Monday, 5th December 2016

 

Irish medium schools’ patron campaigns for multi-denominational schools in Cork and Dublin 

 

The largest patron of Irish medium schools in the country, An Foras Pátrúnachta, has today (05.12.16) announced its intention to submit an application for patronage of four new schools in Cork and Dublin. 

 

The campaign is well underway to establish multi-denominational Irish speaking primary schools in the following areas: Ballincollig, Co. Cork (opening September 2017); Dun Laoghaire, Co. Dublin (opening September 2017); Navan Road West, Dublin (opening September 2017) and in Dublin 2, 4 & 6 (opening September 2018).

 

Following Minister for Education and Skills, Richard Bruton TD’s announcement last week, patrons will be invited to submit their application for new primary schools in Dublin and Cork by Friday 6th January 2017. An Foras Pátrúnachta will be applying to the Department of Education and Skills for the four schools to be designated as multi-denominational Irish-medium schools.

 

Commenting today, Caoimhín Ó hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta said: “This is a fantastic opportunity to provide excellent education and diversity of choice to communities in Cork and Dublin. We are the largest patron of Irish-medium schools at both primary and secondary level in Ireland, and our schools are open to all children, offering a range of spiritual ethos.

 

“Our aim is to provide an excellent education through the Irish language to every child in Ireland who wants it. We already know that there is huge demand for Irish-medium education in these areas, with hundreds of children turned away every year from Gaeilscoileanna in certain catchments due to capacity issues. We are calling on all parents to register their interest today to ensure your choice and your voice is heard.”

 

The patron opened its 69th school earlier this year in South Dublin, and is now educating 15,000 students per annum. Schools under the patronage of An Foras Pátrúnachta are located in 22 counties around Ireland.

 

Caoimhín Ó hEaghra continued: “We meet families around the country on a day-to-day basis who are telling us that they want to provide their children with the extra benefits that Gaelscoileanna provide.

 

“Our schools follow the immersion education model, which helps pupils to become fluent in the language naturally by giving them daily experience of an Irish-speaking environment. 

 

“The benefits of an education through the medium of Irish and bilingual schooling are well documented – students perform better academically, find it easier to learn a third and fourth language and also recent research indicates that students learning through Irish are achieving higher scores in English and Maths. Simply put – immersion education is excellent education.” 

 

Interested parents are asked to register their interest at http://www.gaelscoileanna.ie/scoileanna-nua/. The closing date for submitting applications, including evidence of parental preference, is Friday 6th January 2017.

 

ENDS

 

Contact: Cormac McCashin, An Foras Pátrúnachta, 086-0311162 / 01-6294110.

 

Notes to Editor:

 

  • Interviews with An Foras Pátrúnachta and parents available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the national patron for both primary and second level schools, seeking to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. www.foras.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Cúrsa nua (Leibhéal TEG B1) do Bhaill na mBord Bainistíochta, Rúnaithe Scoile, Cúntóirí Riachtanais Speisialta srl. ag tosú Meán Fómhair

Beidh trí chúrsa cruinnis á reáchtáil againn ag na leibhéil TEG B1, B2 agus C2.

Beidh cúrsa B2, a d'éirigh go hiontach leis anuraidh le breis is 30 múinteoirí ó cheann ceann na tíre ar siúl arís ach é ar fail do bhunmhúinteoirí freisin.

Dóibh siúd atá ag iarriadh barr feabhais a chur ar a gcumas gramadaí beidh cúrsa C1 ar fáil i mí Eanáir.

Beidh cúrsa B1 atá dírithe go speisialta ar bhaill na mbord bainistíochta, ar rúnaithe scoile, ae chúntórí riachtanais speisialta srl ag tosú i mí Dheireadh Fómhair. Tá scéim deontais ar fáil ó Ghaelscoileanna agus an téolas ar fáil anseo: http://www.gaelscoileanna.ie/sceimeanna/sceim-tacaiochta-teanga-do-stiurthoiri-naionra/

Beidh Póstaer agus Bileoga eolais á scaipeadh gan mhoill ach is féidir dul i dteagmháil le tomas@foras.ie nó ag 01 6294110 chun fiosruithe a dhéanamh.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo

 

poster-recovered


16/09/16 Freagra ar Phlean Gníomhaíochta don Oideachas

Tá Preasráiteas ón bhForas maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas ar fáil anseo.

Foilsíodh scéal faoin ábhar ar Tuairisc.ie anseo

 

Preasráiteas

Déardaoin 15 Meán Fómhair 2016

Fáilte curtha ag An Foras Pátrúnachta roimh na beartais chun rogha oideachasúil a leathnú agus chun dul i ngleic le míbhuntáiste.

Chuir An Foras Pátrúnachta, an pátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge is mó in Éirinn, fáilte roimh ghealltanais an Rialtais líon na scoileanna ilchreidmheacha a mhéadú go 400 faoin mbliain 2030 agus roimh na spriocanna atá leagtha amach chun dul dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil. Anuas ar sin, i measc na ngealltanas atá san áireamh sa Phlean Gníomhaíochtíochta don Oideachas trí bliana a d’fhoilsigh an tAire Richard Bruton inniu tá gealltanais i dtaobh leasa sna scoileanna, oideachas na múinteoirí a fheabhsú agus gealltanas i dtaobh fhoghlaim na Gaeilge a láidriú i gceantair Ghaeltachta, gealltanais a gcuirtear fáilte rompu.

Tá roinnt imní  léirithe ag pátrún na scoileanna lán-Ghaeilge áfach faoin easpa dírithe i dtaobh níos mó oideachais lán-Ghaeilge a sholáthar.

Agus é ag trácht ar an bplean inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Fhorais Phátrúnachta: “Is cur chuige straitéiseach d’oideachas in Éirinn an plean gníomhaíochta seo, rud a chuirimid fáilte roimhe, agus táimid ag súil le bheith ag obair leis an Aire maidir len é a chur i bhfeidhm. Tá sé leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochtaí go mbeidh Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge an Rialtais mar bhunchloch agus go mbeidh sé comhtháite sa phlean seo. Tá An Foras Pátrúnachta fíorbhuartha áfach faoin easpa béime sa phlean i dtaobh oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar.”

 

“Mar an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, tá scoileanna An Fhorais Phátrúnachta ag cur oideachais ar 15,000 daltaí in aghaidh na bliana agus tá fáilte roimh gach páiste in ár scoileanna. Is í ár sprioc ná oideachas den chéad scoth a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do gach páiste in Éirinn atá á lorg, beag beann ar chreideamh nó ar shuíomh geografach.”

 

“Tá a fhios againn gurb oideachas den scoth é an tumoideachas. Tá fianaise mhaith ann maidir leis na buntáistí a bhaineann leis an gcineáil seo oideachais –bíonn torthaí acadúla  níos fearr ag na daltaí, bíonn sé níos easca orthu an tríú nó an ceathrú teanga a fhoghlaim agus tá sé léirithe trí thaighde a rinneadh le déanaí go bhfuil marcanna níos airde i Mata agus i mBéarla á mbaint amach acu.”

“Tá an-fhonn orainn oibriú leis an Aire agus leis na páirtithe leasmhara oideachasúla eile chun cinntiú go gcuirfear an Plean Gníomhaíochta seo i bhfeidhm agus go ndéanfar monatóireacht air. Táimid ag súil le bheith ag obair leis an Rialtas chun a chinntiú go bhfuil oideachas trí mheán na Gaeilge mar thosaíocht acu agus go bhfuil Straitéis 20 bliain don Ghaeilge á cur i bhfeidhm.

Críoch

Teagmháil: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Tel: 087-9858259 / 086-1738455 / 01-4200580

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Maidir leis “An Foras Pátrúnachta”:  Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon a bhfuil raon éitis spioradálta acu i.e. ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach. Is é mar aidhm acu ná oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. www.foras.ie


15/09/16 Comhdháil Oideachais

comhdhail-oideachais

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


13/09/16 Comhrá 2016

Tá Seachtain na Gaeilge : Grúpaí & Daoine Aonracha

Chun: Páirt a ghlacadh i gcomhrá 170 uair a chloig!

Caithin: Do rogha am ó 11/10/2016 go 18/10/2016

 

   3 chéim le páirt a ghlacadh!

1. Cur tréimhse ama in áirithe:

  • Féach ar an gclár ama & na tréimhsí ama atá fós ar fáil anseo.
  • Cláraigh do ghrúpa leis an bhfoirm seo.

2. Eagraigh an comhrá: 

  • Eagraigh ionad, daoine & ábhar cainte.
  • Bí cinnte go bhfuil ríomhaire le ceamara & idirlíon agat.
  • Maisigh d’ionad leis an ábhair a bheidh sa phacáiste tacaíochta.

3. Ar an lá:

  • Bíodh gach socraithe réidh 30 nóiméad roimhré. 
  • Úsáid an haischlib #Comhrá16 ar na meáin shóisialta.
  • Bain sult as an gcomhrá!

 

Má tá aon cheist agat ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh le Seachtain na Gaeilge ag snag@cnag.ie

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha