Fógraí Tábhachtacha

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Fógraí Tábhachtacha"

Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Scoile

Tá an t-eolas ar fad ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


An Bhliain Chuntasaíochta i Scoileanna

An Bhliain Chuntasaíochta do Scoileanna
Leagtar síos i gCiorclán Uimh. 0060/2017 go n-éileofar ar scoileanna cuntais a chur faoi bhráid
an FSSU i leith scoilbhliain 2018/19.
Ní mór na cuntais a chur isteach san fhormáid ordaithe faoi dheireadh mhí Feabhra 2020,
agus go bliantúil ina dhiaidh sin.
Tá roinnt mhaith glaonna faighte againn maidir leis an mbliain chuntasaíochta do scoileanna.
Ní mór don bhliain chuntasaíochta a bheith ar aon dul leis an mbliain acadúil, .i. ón 1 Meán
Fómhair go dtí an 31 Lúnasa.
Mura bhfuil bliain chuntasaíochta do scoile ag teacht leis na dátaí sin, ba chóir í a choigeartú
i mbliana. Is féidir déanamh amhlaidh ach an bhliain chuntasaíochta a dhéanamh níos giorra
nó níos faide ionas go gcríochnóidh sí ar an 31 Lúnasa 2018. Cuirfear bliain chuntasaíochta
do scoile ar aon dul le riachtanais an FSSU agus na Roinne Oideachais agus Scileanna ar an
gcaoi sin.
An Bhliain Reatha Ceartú Líon na
míonna
Sampla 1 1 Iúil 17 – 30 Meitheamh
18
1 Iúil 17 – 31 Lúnasa 18 14 mhí
Sampla 2 1 Eanáir 18 – 31 Nollaig
18
1 Eanáir 18 – 31 Lúnasa 18 8 mí
Cuir an Treoirlíne Airgeadais seo ar a súile don Bhord Bainistíochta agus do do Chuntasóir
seachtrach.
Má bhíonn tuilleadh eolais uait, cuir r-phost chuig primary@fssu.ie nó cuir glao ar
01 910 4020
An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Cosaint Leanaí

Tá sé i gceist ag an ROS cóipeanna crua de na nósanna imeachta a chur ar fáil do scoileanna ach próiseas tairisceana a bheith curtha i gcrích. Beidh nuashonrú ar fáil ón Roinn go luath.

· Tá leagan Gaeilge de na nósanna imeachta ar fáil ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/child_protection_guidelines_ir.pdf

· Tá an leagan Gaeilge de leathanach na Roinne ar Chosaint leanaí le fáil ag https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Cosaint-P%C3%A1ist%C3%AD/Cosaint-Leana%C3%AD.html

· Maidir leis an dá dhúnadh leath-lae i rith 2017/18 a thabharfaidh an deis don scoilphobal dul i ngleic leis na nósanna imeachta. Is ceist do gach bord rogha a dhéanamh maidir le cén uair a dhúnfaidh an scoil. Tá cead ag scoileanna an dá leathlá a chur le chéile agus an scoil a dhúnadh ar feadh lae.

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Craobhchomórtas Scléip 2018

Scléip Gael Linn 2018 – Craobhchomórtas, Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018

Beidh craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2018 ar siúl  in amharclann Clasach, Cluain Tarbh ( www.clasac.ie ) Dé Céadaoin, 31 Eanáir 2018.  Beidh os cionn 300 aisteoirí, ceoltóirí, rinceoirí agus amhránaithe ó iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó Dhún na nGall go dtí Daingean Uí Chúise, mar aon lena gcuid múinteoirí agus tuismitheoirí, i láthair.  Tá clár na hócáide faoi iamh,  mar eolas daoibh – beimid ag cur tús leis na comórtais ag 11.00a.m. – beidh dhá halla in úsáid againn do na comórtais i rith an lae, agus táimid ag súil go mbeadh críoch le cúrsaí c.3.45.m., uair a bhronnfar na duaiseanna.   Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá  dírithe go sonrach ar na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge.  Cuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha agus ar chruthaitheacht agus ar chumadóireacht na rannpháirtithe( www.gael-linn.ie/Scleip )  Tá comórtas Scléip á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge.

Bhí ceithre réamhbhabhta réigiúnacha ar siúl ag i rith mhí na Samhna/mí na Nollag –i Muineachán, i nGaillimh,  i mBaile Átha Cliath agus  i Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, ag a roghnaíodh na hiomaitheoirí don chraobhchomórtas.  I measc na moltóirí a bheidh ann ar an lá mór, beidh an léiritheoir drámaí, Síle Ní Dhuibhne, an damhsóir, Máire Uí Mhurchú, agus na ceoltóirí agus cumadóirí,  Enda Reilly agus Pádraig Ó Conghaile ( nó MC Muipéad )!  Bronnfar duaiseanna ar na buaiteoirí  i ngach rannóg agus Gradam Scléip ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheasann amach as na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta .  Bronnfar duais Gradam Cheoil Nós,  chomh maith,  don amhrán nua-chumtha is fearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa. Is í Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a bheidh mar láithreoir ar an ócáid.  Táimid ag súil le han-lá …agus beidh fáilte mhór roimh lucht féachana !

 

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Nuachtlitir an SPU

Tá an nuachtlitir is déanaí ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna anois ar fáil.

 

SPU Nuachtlitir #6

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Ciorclán do mheánscoileanna ar an FSSU

Irish – https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0002_2018_ir.pdf

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Tá folúntais do mhúinteoirí le Coláiste Uisce faoi láthair

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Seirbhís trí Ghaeilge an FSSU

Tá Rosie Uí Dhuinnín fostaithe ag an FSSU chun freastal ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá sé tábhachtach go mbainfidh scoileanna An Fhorais leas as an tseirbhís seo trí theagmháil a dhéanamh le Rosie nuair atá cabhair ag teastáil maidir le cúrsaí airgid.
Tá Rosie ar fáil ag 01-9104020 nó ag primary@fssu.ie.
Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Seoladh Bliain na Gaeilge

Gaelscoil Chois Feabhail ag an seoladh

Tá an scéal ar fad, foilsithe san Irish Times le léamh anseo.

Táimid ag súil le Bliain na Gaeilge a cheiliúradh lenár bpobail scoile.

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha


Treoirlínte ar úsáid Foirgnimh Scoile

Treoirlínte foilsithe 20.12.17

Tá treoirlínte nua na Roinne le léamh anseo.

Tuilleadh »

Postáilte faoi Fógraí Tábhachtacha