Nuacht ó Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Nuacht ó Scoileanna"

Cruinniú Zoom, 18/10/21 6in, Gaelcholáiste Ghlór na Mara, Dún Dealgan

Beidh cruinniú faoin bpróisis iontrála 2022/23 atá ar bun faoi láthair do shaitilít CGNM i nDÚN Dealgan ar siúl ar Zoom ar an Luan seo chugainn. Sprioclá d’arratais, an 22ú Deireadh Fómhair 2021.

  • Tá an chruinniú oscailte do thuistí agus don phobal.
  • Cruinniú dátheangach a bheidh ann (fáiltiú srl. as Gaeilge, eolas i mBéarla).
  • Mairfidh an chruinniú idir 30nóim agus uair an chloig.
  • Fáilte roimh cheisteanna

Topic: CGNM Dún Dealgan

Time: Oct 18, 2021 06:00 PM Dublin
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94658992529?pwd=eUFPRjIyZDNhYmJwMlUwbmprQ3FQZz09
Meeting ID: 946 5899 2529

Passcode: 604142


Buaiteoirí Craobh Gael-linn 03.02.17

CAIGHDEÁN THAR CUIMSE AG CRAOBHCHOMÓRTAS
SCLÉIP GAEL LINN 2017!

Bhí caighdeán thar cuimse ag craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2017 a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an Déardaoin, 2 Feabhra 2017.

Comórtas talainne í Scléip, ina gcuirtear béim ar na healaíona comhaimseartha, agus atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Chruinnigh scoláirí ó Dhún na nGall go dtí  Daingean Uí Chúis, mar aon lena gcuid múinteoirí agus a gcuid tuismitheoirí, in amharclann ‘Clasach’, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, do bhuaicphointe seo an chomórtais. Bhí na hiomaitheoirí uilig – suas le 300 acu – tar éis cáiliú roimhré trí réamhbhabhtaí réigiúnach, ag a bhfuaireadar comhairle ó mholtóirí aitheanta sna réimsí éagsúla.

Ba iad Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí Rá,  a chur an seó i láthair go paiseanta i rith an lae. Ar dtús, bhí  taispeántais den scoth sna comórtais don Rince Cruthaitheach  ( Aonair agus Grúpaí) ó scoláirí Choláiste an Eachréidh, Baile Loch Riach, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Coláiste Oiriall, Muineachán, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis,  Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh.  Ina dhiaidh sin, bhí an comórtas Sceitse Nuachumtha, le léirithe ó aisteoirí óga an Eachréidh, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin, Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí agus Pobalscoil Chloich Cheanna Fhaola, An Fálcarrach. Ba léir  ansin gur bhain rinceoirí, amhránaithe agus ceoltóirí ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Scoil Chaitríona, Glas Naíon, Coláiste Lú, Dún Dealgan, Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór agus Coláiste Pobail Osraí, sult as a bheith ar stáitse sna comórtais Slua-Amhránaíochta ansin.  Mhol na moltóirí Máire Uí Mhurchú,  Sile Ní Dhuibhne agus Enda Reilly an tsiamsaíocht uilig go hard!

I ndiaidh am lóin, bhí na comórtais don Ceol Aonair Comhairseartha ann, mar aon leis na comórtais Amhránaíochta le Féintionlacan, do dhaoine aonaracha agus do ghrúpaí.  Arís, bhí togha na tallainne ar ardán, agus scoláirí ó Choláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair agus Coláiste Pobail Ráth Chairn i measc na rannpháirtithe. Caithfear a rá go raibh an lucht féachana ag racáil nuair a chuaigh na bannaí ceoil ar stáitse ag deireadh an lae !  Thréaslaigh Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Antoine Ó Coileáin agus Caitlín Ní Chonghaile, Foras na Gaeilge, leis na rannpháirtithe uilig. 

Thug na  moltóirí  Edel Ní Churraoin, Pádraig Ó Conghaile ( aka MC Muipéad ) agus Enda Reilly, mar aon le Méabh Ní Thuathaláin, léirmheasanna dearfacha faoi na míreanna éagsúla agus mholadar na ceoltóirí agus amhránaithe óga as caighdeán thar cuimse a bhaint amach.  Bhí cinntí deacra le déanamh acu ansin agus buaiteoirí le roghnú i ngach comórtas. Anuas air sin, bhí duais ann don dara háit ins na rannóga ina raibh cúig iomaitheoir nó níos mó. Is iad seo a leanas na duaiseoirí ar fad:

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sóisear): Chloe Ní Dhonnghaile, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara

Rince Cruthaitheach Aonair ( Sinsear ): Clodagh Ní Shúilleabháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sóisear ): Grúpa CDH, Coláiste de hÍde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Rince Cruthaitheach Grúpaí ( Sinsear ): Idirbhliain an Eachréidh, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

Sceitse Nuachumtha ( Sóisear ): ‘Meascán Mearaí’, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

Sceitse Nuachumtha ( Sinsear ): ‘Conraitheoirí Uí Ghallachóir Teo’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall

Slua-Amhranaíocht ( Sóisear ): ‘Glór na nÓg’, Meánscoil San Nioclás, Rinn ó gCuanach, Co. Phort Láirge

Slua-Amhranaíocht ( Sinsear ): ‘CPO 5 & 6’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sóisear ): Ben Mac Eoin, Pobalscoil Chorca Dhuine, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Ceol Aonair Comhaimseartha ( Sinsear ): Ruairí Mac Lochlainn, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):
An chéad áit – Aoibhinn Ní Dheagha, Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall

An dara háit – Caitlín Ní Nualláin, Coláiste de hIde, Tamhlacht, Baile Átha Cliath

Amhránaíocht Aonair Chomhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ) :
An chéad áit + GRADAM CHEOIL NÓS 2017 – Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe

An dara háit – Affia Ní Fhaoláin, Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sóisear ):

An chéad áit:  ‘Cailíní Binne’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

An dara háit: ‘Grád A’, Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Grúpa Amhránaíochta Comhaimseartha le féintionlacan ( Sinsear ):

An chéad áit + GRADAM SCLÉIP 2017 – ‘Smugairle Róin’, Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí

An dara háit:  ‘Cinniúint’, Coláiste Oiriall, Muineachán

Bronnadh duaiseanna a bhí deartha go speisialta don ócáid ag an seodóir Neil Conway orthu uilig. 

Bhí Gradam Scléip 2017 le bronnadh leis ar an amhránaí/ceoltóir aonair nó ar an ngrúpa is mó a sheas amach ó na buaiteoirí uilig sna comórtais ceoil/amhránaíochta. Bhí na moltóirí ar aon fhocal go raibh an duais seo tuillte go mór ag an ngrúpa ‘Smugairle Róin’, ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí.  Bhí  sceitimíní ar na réalta óga glacadh leis an ngradam speisialta seo.  Don chéad uair chomh maith, bronnadh duais Gradam Cheoil Nós don amhrán nua-chumtha ab fhearr sna comórtais amhránaíochta, canta ag duine aonair nó ag grúpa.  Bhí lúchair ar Sonny Ní Chathasaigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua, an t-aitheantas seo a fháil as a saothar !   Mar chuid den duais freisin i mbliana déanadh taifeadadh ar na buaiteoirí uilig sna comórtais amhránaíochta agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió deis iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus Nósamach anseo.

Thar ceann Gael Linn, ghabh Seán Ó Ceallaigh buíochas leis na múinteoirí a spreag na daltaí le bheith páirteach sa chomórtas. ‘Tá Gael Linn an-sásta leis an líon scoileanna Gaeltachta agus an líon Gaelcholáistí a ghlac páirt i mbliana. Bíonn an claonadh ann i gcónaí an ceol agus an rince thraidisiúnta a lua leis na scoileanna sin ach léiríonn Scléip go bhfuil neart ceoltóirí agus rinceoirí comhaimseartha iontu freisin. Tá sé go hiontach go bhfuilimd ábalta ardán a thabhairt dóibh’, a dúirt sé.

Tuilleadh eolais:  Niamh de Búrca 01:6753303/niamh@gael-linn.ie

ChloeNíDhonnghaile

CailíníBinne,MSGharman

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


09/11/16 Gaelscoil na Fuinseoige ag bogadh go Notre Dame

PRESS RELEASE

 

Wednesday, 9th November 2016

 

New multi-denominational Gaelscoil to move into Notre Dame premises

 

Gaelscoil na Fuinseoige, Ireland’s newest Irish-medium primary school is set to move into the premises being vacated by the closing of Notre Dame private school in Churchtown, Dublin 14.

 

The Department of Education confirmed that Gaelscoil na Fuinseoige will take long-term occupancy of the building by September 2018 at the latest.

 

The co-educational and multi-denominational gaelscoil opened in September 2016 after a competitive patronage selection process, and has been temporarily based in Clonskeagh. Speaking today, Caoimhín O’hEaghra, General Secretary of An Foras Pátrúnachta, the school’s patron said: "This site is a perfect fit for Gaelscoil na Fuinseoige. The facilities are second to none and we are fortunate to have a first class team in place in the school. We would like to sincerely thank all of the parents in the area who supported our campaign.

 

‘‘We are delighted to provide diversity and choice for parents. In South Dublin alone we have recently opened multi-denominational gaelscoileanna in Rathfarnham, Firhouse, Ballyogan and now Gaelscoil na Fuinseoige which will move to its new home in Churchtown. Our aim is provide Irish-medium education to every child who wants it, and we look forward to welcoming students to Gaelscoil na Fuinseoige for many years to come.’’

 

Principal, Aisling Uí Fhéich, welcomed the announcement saying: “This gaelscoil is open to everyone, and we look forward to welcoming children from different nationalities and backgrounds to Gaelscoil na Fuinseoige. The benefits of immersion education are well documented – students perform better academically, find it easier to learn a third and fourth language and also recent research indicates that students learning through Irish are achieving higher results in English and Maths.

 

“This premises has a long history of excellent education provision in this region and we are delighted to continue to provide the highest standards to our own students”.

 

Demand for Irish-medium education in South Dublin is huge with over 2,000 children being turned away every year from the existing schools. An Foras Pátrúnachta is currently campaigning to establish a multi-denominational gaelscoil in Dún Laoghaire in 2017.

 

Caoimhín O’hEaghra added: “It is vital all parents in the area interested in having their children educated in a multi-denominational gaelscoil register their interest here: www.gaelscoileanna.ie/dunlaoghaire. This will help us to demonstrate the demand for Irish-medium multi-denominational education in Dún Laoghaire and strengthen our application to the Department of Education.”

 

For more information, visit www.foras.ie.   

 

ENDS

 

Contact: Sarah Harte / Louise Archbold DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9858259 / 087-2601145

 

  • Interviews with An Foras Pátrúnachta General Secretary, Caoimhín O’hEaghra available on request.

 

About An Foras Pátrúnachta: An Foras Pátrúnachta is the largest patron for Irish medium schools in Ireland at both primary and secondary level. An Foras Pátrúnachta schools have a range of multi-denominational, inter-denominational and denominational ethos and seek to develop, strengthen and promote education through the medium of Irish throughout the country. Find out more about An Foras Pátrúnachta here: www.foras.ie. Follow An Foras Pátrúnachta on Facebook and Twitter.

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


03/11/16 An Foras ainmnithe mar iontaobhaí ar mheánscoil nua i bPort Laoise

Preasráiteas

Déardaoin 3 Samhain 2016

Meánscoil ilchreidmheach nua fógartha do Phort Laoise

Tá An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge in Éirinn, roghnaithe mar iontaobhaí ar mheánscoil nua i bPort Laoise i bpáirtnéireacht le Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fháilí. D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD an toradh inniu (03.11.16) ar an gcomhiarratas.

Osclóidh an scoil ilchreidmheach agus comhoideachasúil i 2017 agus beidh suas le 1,000 dalta ag freastal uirthi amach anseo. Beidh aonad lán-Ghaeilge mar chuid den scoil úr. Den chéad uair, tá sé beartaithe go bhfásfaidh an tAonad ina Ghaelcholáiste neamhspleách faoi chomhphátrúnacht an dá eagraíocht.

Agus é ag trácht ar an bhfógra inniu, dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “Is cúis áthais dúinn go bhfuil An Foras ainmnithe mar iontaobhaí ar an meánscoil nua seo i bPort Laoise. Táimid ag súil le dul i mbun oibre le Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise Uíbh Fháilí, eagraíocht a bhfuil clú orthu as sároideachas a chur ar fáil sa cheantar seo.”

“Tá sé thar a bheith tábhachtach don Fhoras go raibh mianta na dtúismitheoirí san áireamh mar chuid den phróiseas iomaíoch seo le pátrún a roghnú. Táimid an-sásta go gcuirfidh an scoil nua i bPort Laoise rogha ar fáil mar gur scoil comhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh inti.”

“Is í an aidhm atá againn ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do gach páiste ar mian leo é a fháil. Cuirfidh an tAonad éagsúlacht ar fáil ó thaobh an éitis teanga agus beimid ag úsáid ár saineolas leis an Aonad a fhás ina Ghaelcholáiste neamhspleách faoi chomhphátrúnacht an dá eagraíocht.”

Críoch

Teagmháil: Sarah Harte / Laura Harmon DHR Communications, Teil: 087-9858259 / 086-1738455 / 01-4200580

  • Tá Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, ar fáil le haghaidh agallaimh ach é a iarraidh.

 

Maidir leis “An Foras Pátrúnachta”:  Is pátrún náisiúnta é An Foras Pátrúnachta ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna araon a bhfuil raon éitis spioradálta acu i.e. ilchreidmheach, idirchreidmheach nó caitliceach. Is é mar aidhm acu ná oideachas trí mheán na Gaeilge a fhorbairt, a láidriú agus a chur chun cinn ar fud na tíre. www.foras.ie Lean An Foras Pátrúnachta ar Facebook agus Twitter.

 

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


11/03/16 Léiriú ‘An Filleadh’ le Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Is onóir ollmhór do Ghaelcholáiste an Phiarsaigh go mbeidh an deis acu an dráma “An Filleadh” leis an scríbhneoir clúiteach Alan Titley a léiriú in Amharclann na Mainistreach ar an 28 Márta, 2016 (Luan Cásca) ag 4.00i.n.
Beidh cead isteach saor in aisce chuig an dráma seo ach beidh gá le ticéad. Is féidir ticéid a fháil ach cuairt a thabhairt ar an nasc seo thíosghreamaithe.  
Beidh pobal na scoile thar a bheith buíoch ach an t-eolas seo a scaipeadh le do theagmhálaithe féin. Is dráma é seo a bheidh oiriúnach do gach aoisghrúpa.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Phríomhoide an Choláiste, Joe Mac Suibhne, ar 01-4933335.

Nasc le ticéad a fháil:
http://www.abbeytheatre.ie/whats_on/event/an-filleadh-childrens-programme

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


18/01/16 – Cóiríocht Ghaelscoil Phádraig

Tá Gaelscoil Phádraig Baile Breac ag feitheamh ar fhoirgneamh buan le 20 Bliain

Eanáir 18, 2016

D’oscail Gaelscoil Phádraig i 1995 agus tá an scoil ag ceiliúradh 20 bliain. Tá na daltaí, a dtuismitheoirí agus a múinteoirí, agus pobal na scoile an-bhródúil as an Gaelscoil seo i gceartlár Baile Breac. Ach tá an scoil seo ag feitheamh  20 bliain le foirgneamh buan.

Tá an scoil i seomraí réamhdhéanta ar láithreán an-bheag. Tá roinnt de na seomraí imithe i bhfad thar a dáta éaga. Níl aon seomra mór go leor i gcóir tionól scoile. Ní mór clós na scoile a úsáid i gcóir bronnadh duaiseanna, ceolchoirmeacha agus imeachtaí eile. “Tá daltaí iontacha againn,” arsa an Príomhoide Gníomhach Anthea Ní Bhuacalla. “Tá siad díograiseach, lán de cheol agus tá an-ghrá acu don gaeilge.”

Tiocfaidh na daltaí agus a dtuismitheoirí, na múinteoirí agus pobal na scoile le chéile i gclós na scoile in Ascaill Shíleann, Baile Breac Dé  Luain 25ú Eanair ag a haon a chlog, chun aird a tharraingt ar an mhoill go léir leis an bogadh isteach san fhoirgneamh buan.

“Sa bhliain 2005 leag an Roinn Oideachais foirgneamh buan amach do Ghaelscoil Phádraig“, a deireann Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta Hilda de Róiste. Cuireadh i n-iúl dúinn ansin go mbeadh scoil eile ag bogadh isteach san fhoirgneamh sin go sealadach.” 11 bhliain níos déanaí leanann an socrú sealadach sin. “Tá an t-ádh orainn go bhfuil gaelscoil againn i mBaile Breac,” a deireann ionadaí na dtuismitheoirí ar an mBord Bainistíochta. “Ach tá dearmad déanta ar Ghaelscoil Phádraig leis na blianta fada”.

 

Hilda de Róiste , Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta

chroche@eircom.net

Gaelscoil Phádraig , Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Átha Cliath

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


30/09/15 – Lá Roald Dahl i nGuaire

Eagraíodh an lá scoil ag Cumann na dTuismitheoirí chun léitheoireacht a chur chun cinn agus airgead a bhailiú don scoil.
 
Bhí pobal na scoile ag céiliúradh leabhair Roald Dahl trí chlár d'imeachtaí spéisiúla.
 
– Lá Feistis Bréige Dahl-icious: bhí na páistí ar fad gléasta mar charactar ó shaothar Roald Dahl
 
– Crannchur Willy Wonka: Bhí crannchur do chiseán mór Roald Dahl 
 
– Díolachán Cístí le téama Charlie & the Chocolate Factory
 
– Pictiúrlann Roald Dahl: Cuireadh scannáin bunaithe ar leabhair Roald Dahl ar an gclár bán agus an Díolachán Cístí ar siúl
 
– Ticéad Órga: Phioc gach múinteoir ainm as an hata dá rang féin agus fuair an dalta sin ticéad órga. Aoíeanna speisialta a bhí sna daltaí seo ag an díolachán cístí agus fuair siad cístí saor in aisce!  
 
– Léirmheas leabhar: Scríobh na páistí (agus roinnt tuistí) léirmheasanna faoi leabhar de chuid Roald Dahl.
 
Bhí an-spraoi ag gach duine ar an lá.  Deis den scoth a bhí ann na páistí a chur ag caint agus ag scríobh faoi shaothar Roald Dahl. 

Lá Roald Dahl photos

Lá Roald Dahl Dress up photos


30/06/15 Dalta suntasach Gaelscoil Bhun Cranncha

 Dalta Suntasach Gaelscoil Bhun Cranncha

Tá comhghairdeas mór ag dul go sárdhalta scoile i nGaelscoil Bhun Cranncha agus is í sin Aoife Nic Reachtain. Tá Aoife díreach i ndiaidh Rang a 6 a chríochnú sa scoil. Tar éis di ocht mbliana a chaitheamh sa scoil níor chaill sí oiread is lá amháin scoile. Bronnadh teastas uirthi le déanaí as an éacht seo a bhaint amach. 
 
 

 

 

Aoife

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


22/05/15 Oscailt oifigiúil scoil nua Gaelscoil Éadan Doire

Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta agus ar mhuintir Ghaelscoil Éadan Doire go bhfuil an scoil nua ag oscailt go hoifigiúil.

Cuireann An Foras Pátrúnachta, pátrún scoile Ghaelscoil Éadan Doire, fáilte mhór roimh oscailt oifigiúil an scoil nua. Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra faoin dea-scéal, “Ba mhaith linn comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le gach duine bainteach leis an scoil a chinntigh ó bunaíodh é gur scoil den chéad scoth a bheadh ann. Tá aitheantas agus buíochas le dul do Phríomhoide na scoile, Póla Ní Chinnsealaigh, an coiste bunaithe, an Bord Bainistíochta, an fhoireann, daltaí agus tuismitheoirí. Ní hamháin gur ar leas a gceantar féin é ach is ar leas oideachas lán-Ghaeilge agus ar leas na Gaeilge an obair atá déanta acu.”

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Chuige sin tá aitheantas agus stádas ar leith bainte amach ag scoileanna An Foras Pátrúnachta ar an gcaoi a ndéanann siad cothú, caomhnú agus cur chun cinn ar an teanga. Deir Ó hEaghra, “Is cinneadh fíorthábhachtach é seo a thugann aitheantas don éileamh ollmhór atá ar fud fad na tíre d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá an t-éileamh seo ag méadú gach uile bliain.”

D’oscail Gaelscoil Éadan Doire I 2008 i gcóiríocht shealadach. Sé bliana ó fógraíodh go dtógfaidh foirgneamh nua dóibh, tá an áit réidh anois, ar chostas  €2 mhilliún. San fhoirgneamh nua, tá ocht seomra ranga, deich seomra tacaíochta, halla, leabharlann agus dhá chlós. Deir na páistí nach bhfuil comparáid idir an dá áit. Beidh scoileanna lán-Ghaeilge eile faoi An Foras Pátrúnachta ag súil go mbeidh an cinneadh céanna á dhéanamh ag an Roinn Oideachais gan mhoill ar a gcóiríocht scoile. Dúirt Ó hEaghra, “Tá buíochas ag dul don Roinn Oideachais as ucht a aithint go bhfuil an t-éileamh seo ann d’oideachas lán-Ghaeilge agus cóiríocht ceart. Tá scoileanna eile de chuid An Foras Pátrúnachta, fós ag feitheamh ar an dea-scéal céanna.”

“Ré nua é seo dúinn anois”, a dúirt Póla Ní Chinnsealaigh, príomhoide na scoile.

 

GSA

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna


12/05/15 Cuairt ón Uachtarán ar Ghaelscoil Chloch na gCoillte

Ghlac Uachtarán na hÉireann, Mícheál D Ó hUigínn, le cuireadh ó Bhord Bainistíochta Ghaelscoil Chloch na gCoillte le freastal ar cheiliúradh 20 bliain na scoile. Beidh an lá speisialta ar siúl ar 11 Meatheamh, ach tá céiliúradh na scoile ar siúl ó mhí Mean Fómhair. D'oscail doras na scoile don chéad uair ar 1 Mean Fomhair 1994, agus ó thús na scoilbhliaina ta eachtraí éagsúla eagraithe taobh istigh den scoil leis na chéad 20 bliain den Ghaelscolaíocht i gCloch na gCoillte a cheiliúradh.

Beidh píosa ealaíne, a choimisiúnaíodh go speisialta don ócáid, á nochtadh ag an tUachtarán mar chuid dá chuairt. Chuir 15 ealaíontóir isteach ar an "Per Cent for Art Scheme". Bhí an bua ag píosa dealbhóireacht, déanta ag an ealaíontóir áitiúil Édaín Ní Dhomhnaill. Bíonn ceardlann idirghníomhach á rith aici i measc a hobair ealaíne. 

Tá an Bord Bainistíochta Cairde na Scoile, na páistí agus an foireann an-gnóthach agus iad ag réitiú don lá iontach seo. Lá bródúil i stair na scoile a beidh ann.

Postáilte faoi Nuacht ó Scoileanna