Boird Bhainistíochta

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "Boird Bhainistíochta"

Cúrsa nua (Leibhéal TEG B1) do Bhaill na mBord Bainistíochta, Rúnaithe Scoile, Cúntóirí Riachtanais Speisialta srl. ag tosú Meán Fómhair

Beidh trí chúrsa cruinnis á reáchtáil againn ag na leibhéil TEG B1, B2 agus C2.

Beidh cúrsa B2, a d'éirigh go hiontach leis anuraidh le breis is 30 múinteoirí ó cheann ceann na tíre ar siúl arís ach é ar fail do bhunmhúinteoirí freisin.

Dóibh siúd atá ag iarriadh barr feabhais a chur ar a gcumas gramadaí beidh cúrsa C1 ar fáil i mí Eanáir.

Beidh cúrsa B1 atá dírithe go speisialta ar bhaill na mbord bainistíochta, ar rúnaithe scoile, ae chúntórí riachtanais speisialta srl ag tosú i mí Dheireadh Fómhair. Tá scéim deontais ar fáil ó Ghaelscoileanna agus an téolas ar fáil anseo: http://www.gaelscoileanna.ie/sceimeanna/sceim-tacaiochta-teanga-do-stiurthoiri-naionra/

Beidh Póstaer agus Bileoga eolais á scaipeadh gan mhoill ach is féidir dul i dteagmháil le tomas@foras.ie nó ag 01 6294110 chun fiosruithe a dhéanamh.

Tá foirm iarratais ar fáil anseo

 

poster-recovered


18/05/16 Acmhainní ón oiliúint do bhoird bhainistíochta

Gheobhaidh tú ar an leathanach seo acmhainní a bhí in úsáid le oiliúint a thabhairt do bhaill de na boird bhainistíochta i seisiúin mórthimpeall na tíre i mí Bealtaine. Má tá ábhar eile ar bith uait téigh i dteagmháil leis an bhForas nó le do phátrún/eagraíocht bainistíochta féin. 

Tar éis iarratas a fháil ó roinnt baill cuirfear cáipéisí ina bhfuil an-chuid téarmaíocht i nGaeilge ar fáil i mBéara ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Brúigh anseo le teacht ar na hacmhainní

Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


16/05/16 Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta

Tá sé i gceist oiliúint a chur ar fáil do bhaill de na boird bhainistíochta sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta go léir. Is é an t-ábhar a bheidh faoi chaibidil ná 'An Bord mar aonán corparáideach'. 

Tá an módúil seo mar mhódúil ginearálta a bheadh oiriúnach do gach ball den bhord bainistíochta agus tá sé curtha le chéile ag na pátrúin agus eagraíochtaí bainistíochta oideachais go léir mar aon leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. Léiríonn an módúil na freagrachtaí éagsúla atá ar bhoird bainistíochta bunscoile agus tá sé an-tábhachtach go mbeadh baill ar an eolas faoi na freagrachtaí seo. Seo an céad mhódúil de 7 gcinn a bheidh á chur ar fáil againn thar an gcéad bliain nó mar sin atá amach romhainn.

 

Beidh sé á chur ar fáil i 10 n-ionad má bhíonn dóthain éileamh air de réir na dátaí/ am atá luaite sa tábla thíos:

 

Ionad

Dáta

Am

Ionad Oideachais, Corcaigh

16.05

19.30-21.30

Ionad Oideachais Thrá Lí

17.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais An Uaimh

18.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais BÁC Thiar

19.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais Chill Dara

23.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais Átha Luain

24.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais Caisleán an Bharraigh

25.05

19.00-21.00

Óstán Gallaghers, Leitir Ceanainn

26.05

19.00-21.00

Óstán Peacock’s, An Teach Dóite

26.05

19.00-21.00

Ionad Oideachais Phort Láirge

30.05

19.00-21.00

 

Más mian le baill do bhord bainistíochta freastal air ní gá ach an fhoirm clárúcháin atá ceangailte le seo a chomhlíonadh agus a chur ar ais go Jill agoifig@gaelscoileanna.ie. Níl aon chostas ar an scoil don oiliúint seo mar tá na costais clúdaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


Oiliúint Airgeadais 6 agus 14 Aibreán

Tá cóip den teimpléad samplach ar bhuiséad a ullmhú ar fáil anseo

Tá cóip den chur i láthair ó na seisiúin le Louise Mc Namara ón FSSU ar fáil anseo

Tá ráiteas ar shreabhadh airgid (ar iarratas ó scoil) ar fáil anseo

Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


20/11/15 Airgeadas Scoile

D'eagraigh An Foras Pátrúachta ceardlanna tábhachtacha do scoileanna a bhain le hairgeadas agus le dlí. Bhí na ceardlanna ar siúl ar an 19 Bealtaine agus bhí an-rath orthu. Mar chuid den seisiún seo, thug Louise Mc Namara ón FSSU ceardlann ar conas buiséad a réiteach do scoil. Bhí na ceardlanna seo dírithe do Phríomhoidí, do Chathaoirligh agus do Chisteoirí ábhartha. 

Tá eolas seolta amach chuig gach scoil leis na hacmhainní ó na ceardlanna agus na héilimh atá ann maidir le cuntais a sheoladh isteach agus buiséad a ullmhú. 

Más maith le haon scoil teagmháil a dhéanamh leis an FSSU nó tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig an leathanach seo – http://jmb.ie/school-finance

Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


9/10/14 Oiliúint do Bhoird i mí Dheireadh Fómhair 2014

 

cruinnithe - cropped

Cuirfidh Gaelscoileanna Teo. agus An Foras Pátrúnachta módúil oiliúna ar ‘Cosaint leanaí’ ar fáil do na boird bainistíochta i mí Dheireadh Fómhair 2014.

Tá an t-ádh orainn go mbeidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ar fáil mar oiliúnóir arís i mbliana.

Cuirfear oiliúint ar fáil ar an modúl 'Cosaint Leanaí':

 1. san Ionad Oideachais i gCorcaigh ar an Déardaoin, 16 Deireadh Fómhair, idir 7.00i.n. agus 9.00i.n
 2. in óstán an Green Isle i mBaile Átha Cliath ar an gCéadaoin 22 Deireadh Fómhair, idir 7.00i.n. agus 9.00i.n.

Beidh fáilte roimh ionadaithe ó bhord bainistíochta na scoile freastal air. Iarraimid ar scoileanna an fhoirm chlárúcháin atá ar fáil anseo a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais chuig nora@gaelscoileanna.ie.  

Má tá aistriúchán comhuaineach de dhíth ar éinne atá ag iarraidh freastal ar an oiliúint bheimis buíoch é sin a chur in iúl do Nóra – is ar bhonn éilimh amháin a chuirfear ar fáil é.

 • Má tá suim agat freastal ar an seisiún i gCorcaigh, cuir scéal chuig nora@gaelscoileanna.ie  roimh an Luan 13 Deireadh Fómhair.
 • -Má tá suim agat freastal ar an seisiún i mBaile Átha Cliath, cuir scéal chuignora@gaelscoileanna.ie roimh an Aoine 17 Deireadh Fómhair.

Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


Cuid 2: Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

Beidh an dara chuid den oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí ar siúl go luath.

Beidh an saineolaí oideachais, Eileen Flynn, ina hoiliúnóir ag na seisiúin.

Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.

Dátaí

Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

 • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.
 • Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

 • Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.
 • Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


  Slua mór ag seisiún oiliúna i mBÁC do Bhoird Bhainistíochta

  Pic den slua 1 cropped

  Bhí slua mór daoine ag an seisiún oiliúna do Bhoird Bhainistíochta, a bhí ar súil ar an Máirt an 18 Márta san óstán Green Isle, Baile Átha Cliath.
  Ba í an saineolaí oideachas, Eileen Flynn, an t-oiliúnóir don oíche.

  Ba é ‘Ceisteanna Dlí’ ant-ábhar ann.

  Is féidir leat cóip de na sleamhnáin a íoslódáil anseo.

  Clúdaíodh leath den ábhar ag an seisiún seo. Beidh an dara seisiún ar ‘Cheisteanna Dlí’ ar siúl ar an 2 Aibreán san óstán Green Isle , Baile Átha Cliath.

  Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a shocrú.

  Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


  Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta ar Cheisteanna Dlí

  Dé Céadaoin 12 Márta 2014

  Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

  Dé Máirt 18 Márta 2014:

  Ceisteanna Dlí, Cuid 1: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

  Dé Máirt 1 Aibreán 2014:

  Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Ionad Oideachais Chorcaí, Bóthar an Iarthair, Corcaigh. 7i.n. – 9.30.i.n.

  Dé Céadaoin 2 Aibreán 2014

  Ceisteanna Dlí, Cuid 2: Óstán Green Isle, Crois an Fhearainn Nua, Baile Átha Cliath 22. 7i.n. – 9.30.i.n.

  Oiliúnóir: Eileen Flynn, Saineolaí Oideachais

  Seol ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie chun áit a chur in áirithe.

  Postáilte faoi Boird Bhainistíochta


  Oiliúint Bhord Bainistíochta – Meánscoileanna

  Ferdia Kelly JMB

  Thug Ferdia Kelly, Ard-Rúnaí Chomhchoiste na mBainisteoirí (JMB) óráid spreagúil le déanaí faoi gach a bhaineann le bheith i do bhall ar bhord bainistíochta meánscoile. Ba é an Foras Pátrúnachta a d’eagraigh an seisiún.

  Postáilte faoi Boird Bhainistíochta