An Fhoireann

An Foras Pátrúnachta / Archive by category "An Fhoireann"

FOLÚNTAS: Leabharchoimeádaí á lorg

Tá leabharchoimeádaí nó cuntasóir le Gaeilge ag teastáil ó An Foras Pátrúnachta ar bonn neamhspleách.

Déan teagmháil linn eolas@foras.ie

Postáilte faoi An Fhoireann, Folúntais, Nuacht


Sorcha Ní Mhistéil, Bainisteoir Sainspiorad & Athchumraithe

Tá an-áthas orm tús a chur leis an ról mar bhainisteoir sainspiorad leis an bhForas Pátrúnachta tar éis dom a bheith ag obair i rannóga éagsúla den chóras oideachais le breis is fiche bliain.

Táim ag tnúth go mór le dul i gcomhairle le scoileanna maidir le cúrsaí sainspioraid agus faoi na cleachtais éagsúla atá ar bun chun an sainmheon scoile a chur i bhfeidhm go héifeachtach inár scoileanna.

 

Déan teagmháil

sorcha@foras.ie | 086 – 8596292

Postáilte faoi An Fhoireann


Jill Mc Mahon, Bainisteoir Cumarsáide

Tá ríméad orm glacadh leis an ról nua seo leis an bhForas ina dhiaidh blianta ag obair in éarnáil an oideachais lán-Ghaeilge.

Beidh mise i bhfeighil ar phoiblíocht na heagraíochta, teagmháil a chothú leis an scoilphobal, ábhar digiteach a chruthú, feachtais bolscaireachta a rith is a chothú, agus na hardáin shóisialta a choinneáil suas chun dáta.

Déan teagmháil

jill@foras.ie | 083-0932977

Cnuasach nuachtlitreacha AFP, Léigh siar:

 • 14.09.21 Eagrán #1 (Cúrsaí Oiliúna & TEG / Eolas Tábhachtach do scoileanna / Baill Foirne Nua: Oifigeach Cóiríochta)
 • 07.10.21 Eagrán #2(Cóiríocht, Croí na Scoile, Cúrsaí TEG / Ciorcláin /FSSU, An Chomhairle Mhúinteoireachta / Bainisteoir Cumarsáide)
 • 21.10.21 Eagrán #3 (Cruinniú Cinn Bhliana 2021, Ciorcláin​, & Eolas Tábhachtach)
 • 04.11.21 Eagrán #4 (Rúin & Ainmniúcháin, ionadaíocht & Ciorcláin​)
 • 25.11.21 Eagrán #5 (Cruinniú Cinn Bhliana, Folúntas, ionadaíocht & Ciorcláin)​

 

Postáilte faoi An Fhoireann


Siobhán Ní Dhúill, Bainisteoir Cóiríochta

Is pribhléid an-mhór dom gur ceapadh sa ról mar oifigeach cóiríochta mé. Tá mo shaol uilig caite agam san earnáil Gaeloideachais mar dhalta, múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, dearthóir le Séideán Sí, agus mar phríomhoide ar Ghaelscoil.

Tá mé ar fáil go lán aimsireach chun tacú libh le cúrsaí cóiriochta. Déanaim idir bheartaíocht idir scoileanna agus an Roinn Oideachais ionas gur féidir le príomhoidí an ‘tinneas cinn’ a mhaolú de bharr cúrsaí cóiríochta.

Déan teagmháil

siobhan@foras.ie | 086-8032226

 

Postáilte faoi An Fhoireann


Tomás Ó Póil, Bainisteoir Oiliúna

Is as Droichead Nua, Co Chill Dara ó dhúchais é Tomás Ó Póil. Bhain sé amach Dioplóma i Staidéir Ghnó agus Bainistíocht ó DIT i 1990, céim sa Ghaeilge ó OÉMN/NUIM i 2008, agus Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán ó Choláiste na hÉireann 2016. Is iar-stiúrthóir bhord stiúrtha An Forais é (2004 – 2016) agus tá sé fostaithe mar Bhainisteoir Oiliúna ó shin i leith. Ba chomhbhunaitheoir é de chéad Ghaelcholáiste an Fhorais, Gaelcholáiste Chill Dara in 2003.

Ina ról Bhainisteoir Oiliúna, tá sé:

 • Freagrach as módúil a aistriú a chur in oiriúint agus cúrsaí a reáchtáil do bhoird na scoileanna
 • Freagrach as Ranganna Gaeilge (TEG) a fhorbairt do bhoird agus d’fhoirne na scoileanna
 • Freagrach as forbairt beartas – Beartas Iontrála, Cosanta Sonraí, Ráiteas Sábháilteachta srl. Comhairle a thabhairt do scoileanna ina leith.
 • Freagrach as ceist na Gaeilge a chur chun cinn leis an Roinn Oideachais agus na hEagraíochtaí eile stáit a bhfuil ár scoileanna ag plé leo. Idirghabháil leis an gCoimisinéar Teanga i gcásanna neamhréitigh.
 • Freagrach as seirbhís tacaíochta a fhorbairt dár n-iar-bhunscoileanna
 • Neart eile

Dean teagmháil

tomas@foras.ie | 01-2150190

Postáilte faoi An Fhoireann


Cormac Mc Cashin, Bainisteoir Tacaíochta

Tá mé ag obair leis an bhForas ar feadh breis agus sé bliana. Beidh mé ag plé go príomha le cúrsaí earcaíochta, ríomhfhiosraithe agus gaelscoileanna nua a bhunú ach beidh mé ar fáil tacú le scoileanna le ceist ar bith atá acu.

 

Déan teagmháil

cormac@foras.ie | 01-2150191

Postáilte faoi An Fhoireann


Caoimhín Ó hEaghra, Ard Rúnaí

Ceapadh Caoimhín mar Ard-Rúnaí ar an bhForas Pátrúnachta i 2009. Tá a shaol caite aige ag plé le cúrsaí oideachais agus Gaeilge. Cháiligh sé mar mhúinteoir bunscoile as Coláiste Phádraig, Droim Conrach agus chaith sé blianta ag múineadh i nGaelscoileanna, scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna eile tuaithe agus cathrach. D’oibrigh sé freisin mar Chomhordaitheoir ar scéim ‘Breaking the Cycle’ le scoileanna faoi mí-bhuntáiste, sula ndeachaigh sé ag obair le scéim iasachta d’Fhorbairt Scoileanna leis an Roinn. Tar éis Máisteacht sa Siceolaíocht a bhaint amach d’oibrigh sé le comhluchtaí príomháideach agus comhluchtaí stáit sular ghlac sé a ról leis an bhForas

Tá ríméad orainn go bhfuil leathnú á dhéanamh ar fhoireann An Foras Pátrúnachta le freastal ar chóiríocht, sainspiorad agus poiblíocht na scoileanna. Ba mhaith linn díriú ach go háirithe ar Pholasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge i mbliana, chomh maith le próifíl ár scoileanna a ardú is a chothú

 

Déan teagmháil:

caoimhin@foras.ie | 01-6294110

Postáilte faoi An Fhoireann