Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta – Modúl 3

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / Oiliúint do Bhoird Bhainistíochta – Modúl 3

Reáchtáladh modúl 3 den chlár oiliúna do bhoird bhainistíochta le déanaí i mBaile Átha Cliath, i Sligeach agus i gCorcaigh.

Díríonn an modúl seo den chlár ar Airgeadais Boird agus Ról an Chisteora.

Reáchtálfar modúl 4 agus 5 níos deireanaí sa bhliain.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.