Oiliúint do Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / Oiliúint do Scoileanna

 

poster-recoveredCúrsa nua cruinnis seolta ag an bhForas Pátrúnachta do bhaill na mbord bainistíochta, rúnaithe scoile, d'airígh agus do fhoireann neamhtheagaisc eile.

D’éirigh go híontach leis an gcúrsa TEG  B2 anuraidh agus breis is 30 múinteoir ó cheann ceann na tíre ag glacadh páirte ann agus tá ríméad ar an bhForas Pátrúnachta an  cúrsa seo a reáchtáil arís.

Bímid i gcónai ag iarraidh freastal ar ár scoileanna agus tá sé ráite go mion minic go bhfuil cúrsa Gaeilge de dhíth ar bhaill na mbord bainistíochta agus ar fhoireann neamhtheagaisc na scoileanna (rúnaithe, cúntóirí riachtanais speisialta srl.) Mar gheall air sin tá áthas orainn an cúrsa nua seo a réiteoidh na rannpháirtithe do Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1) a fhógairt. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil scéim deontais ag Gaelscoileanna Teo. atá ar fáil d'fhoireann na scoile nach múinteoirí iad. Tá tuilleadh eolais faoin scéim seo ar fáil ag

 http://www.gaelscoileanna.ie/sceimeanna/sceim-tacaiochta-teanga-do-stiurthoiri-naionra/

 

Beidh bileoga eolais á seoladh chuig na scoileanna ach má bhíonn tuilleadh eolais uait cuir glaoch ar Tomás Ó Póil (01) 6294110 nó seol ríomhphost chuig tomas@foras.ie

 

Beidh an cúrsa B2 ar siúl arís i mbliana. An t-aon difríocht ná go mbeidh sé ar fáil do bhunmhúinteoirí agus do mhéanmhunteoirí araon. Cuir glaoch ar Tomás má bhíonn breis eolais uait.

Táimid ag obair ar chúrsa C1 dóibh siúd atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcumas gramadaí. Beidh an cúrsa seo ag tosú i 2017 agus beidh sonraí ar fáil ar an suíomh go luath.

Back to Top