Polasaithe na Scoile

Black is better © Andres Rodriguez

Treoraíonn Polasaithe Scoile na cinntí a dhéantar i ngnéithe éagsúla de shaol na scoile.

Forbraíonn an Bord Bainistíochta polasaithe na scoile i gcomhairle le múinteoirí, le daltaí agus le tuismitheoirí.

Is féidir le príomhoidí ó scoileanna an Fhorais teacht ar na polasaithe atá curtha le chéile againn trí logáil isteach i Rannóg na mBall.

Back to Top