Polasaithe na Scoile

Black is better © Andres Rodriguez

Forbraíonn an Bord Bainistíochta polasaithe na scoile i gcomhairle le múinteoirí, le daltaí agus le tuismitheoirí.

Táimid ag obair lenár ndlíodóirí faoi láthair polasaithe samplacha a ullmhú dár scoileanna.

Cuirfidh seacht gcinn de pholasaithe samplacha ar fáil mar thoradh ar an obair sin:

  1. Frithbhulaíocht
  2. Cosaint Leanaí
  3. Cosaint Sonraí
  4. Rollachán
  5. Sláinte & Sábháilteacht
  6. Dáileadh leighis
  7. Cód Iompair

Cuirfidh tuilleadh polasaithe as sin amach.

Back to Top