Painéil Ath-Imlonnaithe

paper clips © Pamela Hodson cropped

Tá Príomhphainéal agus Painéal Forlíonach ag an bhForas Pátrúnachta. Is painéil náisiúnta iad.

Príomhphainéal an Fhorais
  • Baineann an Príomhphainéal le múinteoirí buana. Bíonn an ceart ag múinteoirí atá ar an bpainéal náisiúnta ar phoist bhuana, ar phoist shainchuspóra agus ar phoist ar théarma seasta.

     

    Ceisteanna coitianta – An Príomhphainéal

Painéal Forlíonach an Fhorais
  • Baineann an Painéal forlíonach le múinteoirí a bhfuil post ar théarma seasta nó post páirt-aimseartha acu. Bíonn cearta ag múinteoirí atá ar an bpainéal forlíonach do phost buan.

    Ceisteanna coitianta – An Painéal Forlíonach

Caithfidh múinteoirí iarratas a dhéanamh ar phainéil an Fhorais. Bronnann an Roinn Oideachais cearta painéil ar mhúinteoirí.

Back to Top