Foilseacháin

Foilseacháin

Is féidir cóipeanna d’ábhar atá forbartha agus foilsithe ag An Foras Pátrúnachta a íoslódáil thíos. Bheadh an t-ábhar seo úsáideach do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do phríomhoidí. Is liosta de na cáipéisí atá ann ach tá siad ar fáil le tuilleadh eolais ar an leathanach cuí den suíomh idirlín.

Tá polasaithe samplacha anseo, cáipéisí earcaíochta anseo & foilseacháin Gaeloideachas anseo.

1. Tiomsú Airgid

Gliogáil ar an íomhá

2. Dúshlán a réiteach

Gliogáil ar an íomhá

3. Moltaí don Ghaeilge

Gliogáil ar an íomhá

4. Ilchreidmheachas

Gliogáil ar an íomhá

5. Bileog Eolais

Gliogáil ar an íomhá

Back to Top