Foilseacháin

Publications

Is féidir cóipeanna d’ábhar atá forbartha agus foilsithe ag GAELSCOILEANNA TEO.a íoslódáil thíos. Bheadh an t-ábhar seo úsáideach do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do phríomhoidí.

Is féidir cóipeanna crua d’acmhainní a fháil má sheolann tú ríomhphost chuig oifig@gaelscoileanna.ie nó má ghlaonn tú ar 01 – 8535195.

publication-01

 
 

Bileoga

Bileog maidir leis an tumoideachas

publication-02

 
 

Póstaeir

Póstaer faoi ghaelscolaíocht

publication-03

 
 

Leabhráin

An Traein – Leabhrán, Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Bhunscoil

publication-04

 
 

Pacáistí eolais

Pacáiste eolais faoin nGaelscolaíocht

publication-05

 
 

Lámhleabhair

Lámhleabhar do phríomhoidí

Back to Top