Nósanna Imeachta Idirghabhála agus Gearáin

An Foras Pátrúnachta / Bainistíocht Scoile / Nósanna Imeachta Idirghabhála agus Gearáin

board-of-management-2

Cloíonn An Foras Pátrúnachta leis na nósanna imeachta le gearáin a dhéanamh atá aontaithe ag na heagraíochtaí bainistíochta, Cumann Múinteoirí Éireann, An Roinn Oideachais agus tuismitheoirí.

Back to Top