Earcaíocht

20160608_163921

Brúigh ar na cnaipí corcra le heolas a fháil

**Tá ceist riachtanach anois le bheith curtha in agallaimh inár scoileanna**

1. An Próiseas Earcaíochta & Seicliosta Ceapacháin

Nuair atá ball foirne nua le hearcú, caithfear cloí le hAguisín D, E agus H den Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna. Is féidir teacht ar leagan leictreonach den Lámhleabhar anseo.

Is féidir teacht ar an seicliosta do cheapacháin (seicliosta d’agallaimh san áireamh) anseo.

Má bhíonn deacracht ag do scoil duine a fháil le suí ar bhord agallaimh, tá painéal náisiúnta curtha le chéile againn. Más maith leat teagmháil a dhéanamh le duine de na daoine seo, bí i dteagmháil linn san oifig. Ní chuirtear an t-eolas seo ar fáil ach amháin má tá scoil i bponc.

2. Cáipéisíocht; gearrliostú, ceisteanna agallaimh, marcáil &rl.

Gearrliostú:

Cáipéis don ghearrliostú anseo agus litir faoi chuireadh chun agallaimh anseo

 

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh:

(i) Agallamh do mhúinteoir anseo

(ii) Agallamh do leas-phríomhoide anseo

(iii) Agallamh do phríomhoide anseo

(iv) Agallamh do Chúntóir Riachtanais Speisialta anseo

(v) Agallamh do Phost Freagrachta anseo

 

Marcáil agus Litir don BB

Tá leathanach marcála (don duine aonair a mharcáil) anseo & scéim mharcála (do gach duine) anseo

Tá litir ag moladh iarratasóra don Bhord Bainistíochta ar fáil anseo

3. Foirm A1, Foirm Cheapacháin, Foirm Ríomhfhiosraithe

1. Foirm A1: Chun cead a fháil ón bpátrun duine ar bith a cheapadh. Tá an fhoirm ar fáil anseo. 

Seol chugainn an fhoirm seo.             

2. Foirm Cheapacháin: Tá an leagan is déanaí den fhoirm cheapacháin ar fáil anseo.

Seol chuig an Roinn an fhoirm seo.

3. Foirm Ríomhfhiosraithe: Tá an fhoirm do ríomhfhiosrú na nGardaí le fáil anseo.

Seol chugainn an fhoirm seo.

4. Conarthaí (Múinteoirí, Príomhoidí, C.R.S. & Foireann eile)

Mura bhfuil tú cinnte faoi cén conradh atá uait, féach ar an íomha ag an mbun

Múinteoir:

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

 

Príomhoide:

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo & seicliosta anseo

Nóta faisnéise:

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

(G) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl. (beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill):

(K) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

Conarthaí

Back to Top