Earcaíocht

20160608_163921

Brúigh ar na cnaipí corcra le heolas a fháil

1. An Próiseas Earcaíochta

Nuair atá ball foirne nua le hearcú, caithfear cloí le hAguisín D, E agus H den Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna. Is féidir teacht ar leagan leictreonach den Lámhleabhar anseo.

2. Seicliosta do cheapacháin

Is féidir teacht ar an seicliosta do cheapacháin (seicliosta d’agallaimh san áireamh) anseo.

Má bhíonn deacracht ag do scoil duine a fháil le suí ar bhord agallaimh, tá painéal náisiúnta curtha le chéile ag an bhForas a bhfuil daoine ó gach cuid den tír air. Más maith leat teagmháil a dhéanamh le duine de na daoine seo, bí i dteagmháil linn san oifig. Ní chuirtear an t-eolas seo ar fáil ach amháin má tá scoil i bponc.

3. Cáipéisíocht roimh an agallamh & don agallamh féin

Critéir do ghearrliostú ar fáil anseo & maitris do ghearrliostú ar fáil anseo

Tá litir faoi chuireadh chun agallaimh ar fáil anseo

Tá ceisteanna samplacha (agallamh do mhúinteoir) ar fáil anseo

Tá ceisteanna samplacha (agallamh do leas-phríomhoide) ar fáil anseo

Tá ceisteanna samplacha (agallamh do phríomhoide) ar fáil anseo

Tá leathanach marcála ar fáil anseo, scéim mharcála anseo & critéir do sainspiorad do mhúinteoirí anseo

Tá litir ag moladh iarratasóra don Bhord Bainistíochta ar fáil anseo

4. Foirmeacha A1/A2, Ceapacháin & Ríomhfhiosrú na nGardaí

1. Foirm A1/A2: Chun cead a fháil ón bpátrun duine ar bith a cheapadh. Tá an fhoirm ar fáil anseo. 

Seol chugainn an fhoirm seo.             

2. Foirm Cheapacháin: Tá an leagan is déanaí den fhoirm cheapacháin ar fáil anseo.

Seol chuig an Roinn an fhoirm seo.

3. Foirm Ríomhfhiosraithe: Tá an fhoirm do ríomhfhiosrú na nGardaí le fáil anseo.

Seol chugainn an fhoirm seo.

5. Conarthaí (Múinteoirí, Príomhoidí, C.R.S. & Foireann eile)

Mura bhfuil tú cinnte faoi cén conradh atá uait, féach ar an íomha ag an mbun

Múinteoir:

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo.

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

 

Príomhoide:

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo & seicliosta anseo

Nóta faisnéise:

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

 

Cuntóir Riachtanais Speisialta:

(G) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl. (beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill):

(K) Buan; conradh ar fáil anseo & seicliosta anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo & litir tairisceana anseo

Conarthaí

 

Back to Top