Earcaíocht

Brúigh ar na cnaipí corcra chun eolas a fháil

Tréimhsí fógraíochta 22/23: 7 lá don fhógra agus 5 lá roimh agallamh

1. Ciorcláin agus Eolas Ginearálta

Caithfear cloí leis na nósanna imeachta sa Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna.

 

Gearrfhostaíocht: Tá teimpléad samplach d’oidí/CRS anseo. Bain úsáid as nuair nach mbeidh conradh á fháil ag an duine – cuma cén tréimhse atá i gceist – ionadaí ag obair aon lá amháin mar shampla.

Poist fhreagrachta: Tá liosta agallóirí oilte do phoist fhreagrachta ar fáil ón oifig

Foireann Choimhdeach: Níl ciorclán ar an ábhar ach moltar dea-chleachtas sna ciorcláin eile a leanúint

Folúntais Phríomhoideachta: Beidh An Foras lárnach sa phróiseas príomhoide nua a cheapadh. Iarrtar ar Chathaoirligh teagmháil a dhéanamh leis an oifig má tá folúntas príomhoideachta ag teacht chun cinn.

 

Ciorcláin:

Ciorcláin 25/2022 – Múinteoirí 22/23; Sceideal foirne 22/23 & cáipéisí eile ar fáil anseo

Ciorclán 44/2019 – Múinteoirí, Leas-Phríomhoide, Príomhoide, PC1 & PC2

Ciorclán 51/2019 – CRS agus Ciorclán (Bliantúil) 26/2021 – Socruithe fhorlíontacha CRS – Bain úsáid as an gcáipéis seo chun d’fholúntais a aithint

 

Eolas eile:

Pleanáil fostaíochta – Bain úsáid as an gcáipéis seo chun d’fholúntais a aithint

Cliceáil ar íomhá thíos chun eolas breise a fháil:

2. Fógraíocht, Gearrliostú, Cuirí

Céimeanna Fógraíochta           Treoir don Bhord Agallaimh

                                                     

Cliceáil ar an íomhá chun na céimeanna earcaíochta a léamh

Fógraí Samplacha

Cliceáil ar íomhá chun an fógra samplacha a íoslódáil

           

Gearrliostú                Cuirí chun Agallaimh

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

           

 

Tá téacs caighdeán d’iarratasóirí nár éirigh leo áit a fháil ar an ngearrliosta ar fáil anseo

3. Agallaimh

Socruithe d’agallaimh            Gnímh iar-agallaimh

                 

Cliceáil ar íomhá chun an cháipéis a íoslódáil

Ceisteanna Samplacha d’agallaimh

Meabhraítear do scoileanna go bhfuil ceist riachtanach in agallaimh inár scoileanna.

            

   

Marcáil

Úsáidtear an Bhileog Mharcála chun torthaí na n-iarratasóirí aonair a thaifead.

Úsáidtear an Scéim Mharcála chun iomlán na dtorthaí a thaifead.

         

Torthaí na nAgallamh & Riarachán iar-agallaimh

            

Íocaíocht do Mheasúnóirí

Seo an treoir maidir le baill bhord agallaimh a íoc ar fáil

4. Foirm A1

1. Foirm A1: Chun cead a fháil ón bpátrun duine ar bith a cheapadh. Tá an fhoirm ar fáil anseo.

5. Foirm Cheapacháin, Ríomhfhiosrú agus Medmark

Foirm Cheapacháin                   Foirm Ríomhfhiosruithe                  Ceistneoir Medmark

                          

Seol an Fhoirm Cheapacháin chuig An Roinn Oideachais.

Seol an Fhoirm Ríomhfhiosruithe chuig An Foras Pátrúnachta.

Líonann an oide Ceistneoir le Medmark

6. Conarthaí

Tá treoir maidir le cén conradh atá uait san íomhá ag an mbun

Múinteoir:

(A) Ceaptha ón bpainéal; conradh ar fáil anseo

(B) Buan; conradh ar fáil anseo

(C) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

(D) Conradh tréimshe éiginnte (CID); conradh ar fáil anseo

(E) Conradh téarma seasta; conradh ar fáil anseo

 

Príomhoide:

(F) Conradh nó ‘litir tairisceana’ do phríomhoide ar fáil anseo

Nóta faisnéise:

Tá nóta faisnéise párolla ar fáil do bhunmhúinteoirí anseo

 

Cúntóir Riachtanais Speisialta:

(G) Buan; conradh ar fáil anseo

(H) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo

(J) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

 

Foireann eile; Rúnaí/Airíoch/Glantóir &rl. (beidh na conarthaí seo ar fáil gan mhoill):

(K) Buan; conradh ar fáil anseo

(L) Téarma seasta; conradh ar fáil anseo

(M) Cuspóir sonraithe; conradh ar fáil anseo

Back to Top