Comhdháil 2017

Comhdháil 2017

Bhí Comhdháil 2017 ar siúl Dé Sathairn 25 Samhain san Óstán Mullingar Park. Ba é téama na Comhdhála ‘ó dhátheangachas go hilteangachas’. Tagann an téama seo le ceann de na móréilimh atá orainn mar oideachasóirí. Teastaíonn lucht oibre le roinnt teangacha ar a dtoil acu, i gcomhthéacs na Breatimeachta ach go háirithe. Tá An Foras Pátrúnachta chun cinn in earnáil an oideachais ar an gceist seo ós rud é go bhfuil gach scoil s’againne cleachtaithe leis an tumoideachas. Ba mhór linn go raibh saineolaithe idirnáisiúnta Piet Van de Craen agus Inma Muñoa Barredo i láthair agus iad ag cur síos ar chóras CLIL, córas atá an-rathúil ar an mór-roinn ó thaobh sealbhú teanga a chinntiú i roinnt teangacha le chéile.

Cuir i láthair

‘Multilingual Learning and the New Learning Paradigm. Why Multilingual Education is Innovative Education.’ leis an Dr Piet Van de Craen (Ollscoil Bhruiséil) ar fáil anseo.
‘Promoting the use of a minority language through multilingualism: The case of Ikastolas.’ le Inma Muñoa Barredo (Ikastolas, Tír na mBascach) ar fáil anseo.

CLIL/FCÁT: An chéad chéim eile

Tá an leabhrán do scoileanna maidir le conas FCÁT a chur i bhfeidhm ar fáil anseo.

Físeán na Comhdhála

Grianghrafanna na Comhdhála

Is féidir na grianghrafanna a fheiceáil anseo.

CLIL/FCÁT: An chéad chéim eile


Tá an leabhrán do scoileanna maidir le conas FCÁT a chur i bhfeidhm ar fáil ach brúigh ar an íomhá.

Back to Top