Comhdháil

Comhdháil

Comhdháil 2017 – Comhdháil éagsúil

Beidh Comhdháil An Foras Pátrúnachta ar siúl Dé Sathairn 25 Samhain san Óstán Mullingar Park. Is ócáid speisialta a bheidh ann agus mar chéad chuid de Cheiliúradh 25 bliain An Foras Pátrúnachta déanfar bronnadh ar gach scoil. Glacfar grianghraf de Phríomhoide, Cathaoirleach & Ionadaí an Phátrúin ó gach scoil a bheidh curtha i leabhrán 25 bliain na heagraíochta. Is ócáid leathlae a bheidh ann. Beidh seisiún do Chathaoirligh go sonrach mar chuid den Chomhdháil.

Téama

Is é téama na Comhdhála ‘ó dhátheangachas go hilteangachas’. Is téama é a thagann leis na riachtanais atá orainn mar oideachasóirí. Teastaíonn lucht oibre le roinnt teangacha ar a dtoil acu, i gcomhthéacs na Breatimeachta ach go háirithe. Tá An Foras Pátrúnachta chun cinn in earnáil an oideachais ar an gceist seo ós rud é go bhfuil gach scoil s’againne cleachtaithe leis an tumoideachas. Táimid ar bís go mbeidh saineolaithe idirnáisiúnta i láthair agus iad ag cur síos ar chóras CLIL, córas atá an-rathúil ar an mór-roinn ó thaobh sealbhú teanga a chinntiú i roinnt teangacha le chéile. Tá sé i gceist go dtiocfaidh an córas seo i bhfeidhm i scoileanna an Fhorais sna blianta amach romhainn.

Comórtas Ealaíne

Tá ár gComórtas mór le rá ar ais & é bainteach le téama na Comhdhála. Brúigh ar an íomhá le gach eolas a fháil.

Back to Top