Nósanna Imeachta

primary-schools

Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí

Cuimsíonn na Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí feabhsuithe suntasacha ar na treoirlínte scoile roimhe sin agus tá siad ceaptha lena áirithiú go ndéanfar Tús Áite do Leanaí a chur chun feidhme ar bhealach aonfhoirmeach comhsheasmhach ar fud na scoileanna uile.

I measc na bhfeabhsuithe seo, tá:

  • teimpléad nua don pholasaí um chosaint leanaí
  • ceanglas go ndéanfaidh gach bunscoil an clár ‘Bí Sábháilte’ a chur chun feidhme go hiomlán
  • ceanglas go ndéanfaidh gach bunscoil socruithe maoirseachta níos fearr i bhfeidhm ag leibhéal an Bhoird Bhainistíochta.
  • Ciorcláin

    Sa bhliain 2011, d’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Ciorclán 0065/2011 Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iarbhunscoile

    Back to Top