Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna agus i meánscoileanna

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais ag an dá leibhéal. Is féidir gach eolas & cáipéisí ábhartha a fháil ar shuíomh an FSSU ag www.fssu.ie

 

Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna

Tá tacaíochtaí ullmhaithe ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna a chabhróidh le scoileanna caiteachas a bhainistiú agus dea-chleachtas a leanúint. Brúigh ar an íomhá chuí le tuilleadh eolais a fháil.

Dea-chleachtas Soláthair

Gliogáil ar an íomhá thuas

Back to Top