Cúrsaí airgeadais i mbunscoileanna agus i meánscoileanna

Tá an FSSU anois i gceannas ar chúrsaí airgeadais. Is féidir gach eolas & cáipéisí a fháil trí ghliogáil ar a lógó.

Dualgais ag scoileanna don phátrún ar airgeadas

  • Ní mór buiséad bliantúil a sheoladh chugainn
  • Ní mór cuntais bhliantúla na scoile a sheoladh chugainn
  • Ní mór cloí le deáchleachtais airgeadais .i. cloí le treoir na roinne agus an FSSU.

Árachas

Caithfidh scoileanna árachas leordhóthaineach a bheith acu – Dliteanas poiblí, Dliteanas an Fhostóra agus Árachas Inneachair. Tá Grúpscéim Árachais ag an bhForas Pátrúnachta le Wright Insurance Brokers agus cuirtear clúdach Allianz ar fáil. Iarraimid ar gach Bord Bainistíochta cúrsaí árachais scoile a eagrú leo. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.wrightcover.ie.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna

Tá tacaíochtaí ullmhaithe ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna a chabhróidh le scoileanna caiteachas a bhainistiú agus dea-chleachtas a leanúint. Brúigh ar an íomhá chuí le tuilleadh eolais a fháil.

Dea-chleachtas Soláthair

Gliogáil ar an íomhá thuas

Na hábhair mhórchaiteachais

Gliogáil ar an íomhá thuas

Buneolas ar an SPU

Gliogáil ar an íomhá thuas

Back to Top