An Bhliain Chuntasaíochta i Scoileanna

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / An Bhliain Chuntasaíochta i Scoileanna

An Bhliain Chuntasaíochta do Scoileanna
Leagtar síos i gCiorclán Uimh. 0060/2017 go n-éileofar ar scoileanna cuntais a chur faoi bhráid
an FSSU i leith scoilbhliain 2018/19.
Ní mór na cuntais a chur isteach san fhormáid ordaithe faoi dheireadh mhí Feabhra 2020,
agus go bliantúil ina dhiaidh sin.
Tá roinnt mhaith glaonna faighte againn maidir leis an mbliain chuntasaíochta do scoileanna.
Ní mór don bhliain chuntasaíochta a bheith ar aon dul leis an mbliain acadúil, .i. ón 1 Meán
Fómhair go dtí an 31 Lúnasa.
Mura bhfuil bliain chuntasaíochta do scoile ag teacht leis na dátaí sin, ba chóir í a choigeartú
i mbliana. Is féidir déanamh amhlaidh ach an bhliain chuntasaíochta a dhéanamh níos giorra
nó níos faide ionas go gcríochnóidh sí ar an 31 Lúnasa 2018. Cuirfear bliain chuntasaíochta
do scoile ar aon dul le riachtanais an FSSU agus na Roinne Oideachais agus Scileanna ar an
gcaoi sin.
An Bhliain Reatha Ceartú Líon na
míonna
Sampla 1 1 Iúil 17 – 30 Meitheamh
18
1 Iúil 17 – 31 Lúnasa 18 14 mhí
Sampla 2 1 Eanáir 18 – 31 Nollaig
18
1 Eanáir 18 – 31 Lúnasa 18 8 mí
Cuir an Treoirlíne Airgeadais seo ar a súile don Bhord Bainistíochta agus do do Chuntasóir
seachtrach.
Má bhíonn tuilleadh eolais uait, cuir r-phost chuig primary@fssu.ie nó cuir glao ar
01 910 4020
An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)