Caoimhín

Ainm : Caoimhín Ó hEaghra

Ról: Ard-Rúnaí

D’oibrigh Caoimhín Ó hEaghra mar mhúinteoir bunscoile, mar Chomhordaitheoir ar Scéim faoi Mhí Bhuntáiste de chuid na Roinne Oideachais agus mar éascaitheoir don Scéim um Fhorbairt Scoileanna. Tar éis cáiliú mar shiceolaí d’oibrigh sé le Cumann Dlí na hÉireann, Córas Iompar Éireann, FÁS agus TG4 chomh maith le go leor comhlachtaí príobháideacha eile. Is as An Cheathrú Rua i gcontae na Gaillimhe é ó dhúchas ach tá cónaí air faoi láthair sa Mhuileann Cearr.

Cormac

Ainm: Cormac McCashin

Ról: Bainisteoir Riaracháin & Tacaíochta 

Bhain Cormac céim amach sa bhFiontraíocht le Gaeilge Fheidhmeach i 2008 agus tar éis dó bheith ag obair mar mhúinteoir bunscoile bhain sé iarchéim amach san aistriúchán ón Acadamh ar an gCeathrú Rua. Tá réimse leathan taithí aige ag plé le cúrsaí bainistíochta san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Is as Droichead Átha, Co. Lú do Chormac ach tá sé lonnaithe i mBaile Átha Cliath anois. Tá sé ag obair leis an bhForas Pátrúnachta ó mhí Bealtaine 2015.

 

Tomás

Ainm: Tomás Ó Póil

Ról: Oifigeach Riaracháin & Oiliúna

Chaith Tomás roinnt blianta mar bhall den Bhord Stiúrtha sular tháinig sé ar bord mar bhall den fhoireann. Is as Co. Chill Dara do Thomás agus tá sé ag tógáil a chlainne le Gaeilge. Tá sé mar Chathaoirleach ar Ghaelscoil Mhic Aodha agus mar Chathaoirleach ar Ghaelcholáiste Chill Dara chomh maith. Cruthaíonn a shaineolas ar an ngaelscolaíocht go mbíonn sé ag cur comhairle ar phríomhoidí maidir le dúshláin go rialta. Tá Tomás i gceannas ar chúrsaí TEG a chur ar fáil. Bíonn sé ag obair ar chúrsaí Theicneolaíocht an Eolais agus cúrsaí riaracháin don eagraíocht freisin.

 

Emer

Ainm: Emer de Barra

Ról: Leabharchoimeadaí

Tháinig Emer ar bord leis an eagraíocht i 2016 agus bíonn sí ag plé le cúrsaí airgeadais don eagraíocht. Tá taithí leathan aici ag plé le cúrsaí airgid i measc scoileanna agus coláistí lán-Ghaeilge.

 

Back to Top