3/11/14 Deontais ‘Le Chéile trí Ghaeilge’ ó Ghaelscoileanna Teo.

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 3/11/14 Deontais ‘Le Chéile trí Ghaeilge’ ó Ghaelscoileanna Teo.

Tá Gaelscoileanna Teo. ag cur deontas ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta tríd an scéim nua ‘Le Chéile Trí Ghaeilge’. Tá buiséad ceadaithe don scéim don tréimhse Meán Fómhair – Nollaig 2014 agus glacfar le hiarratais d’imeachtaí atá beartaithe laistigh don tréimhse seo.

Bíonn an-tóir ar na deontais, agus moltar do naíonraí agus do scoileanna an deis a sciobadh agus iarratas a dhéanamh go luath! Ceadaítear na deontais ar bhonn tús freastail. Ní gá go mbeidh sonraí an imeachta deimhnithe agat leis an iarratas a dhéanamh, is leor cur síos ar a bhfuil beartaithe.

 Déantar na h-íocaíochtaí de réir admhála i ndiaidh an imeachta. Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó naíonraí, naíscoileanna, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna.

Tríd an scéim seo, bíonn deis ag naíonraí agus scoileanna imeacht dá rogha féin a reáchtáil le naíonraí agus scoileanna eile. Cuireann Gaelscoileanna Teo. uasmhéid de:

  • – €250 ar fáil d’imeacht le 2 naíonra/scoil rannpháirteach ann
  • – €500 d’imeacht le 3 naíonra/scoil nó níos mó rannpháirteach ann
  • – €750 más 4 naíonra/scoil nó níos mó atá le bheith rannpháirteach.

Is féidir an fhoirm iarratais a chomhlánú anseo:  http://www.gaelscoileanna.ie/events/eolas/foirm-dimeachtai-idir-scoile/

Tugann na himeachtaí seo deis tábhachtach do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nasc a chruthú le chéile. Ó thráth na gceist go cluichí peile, spreagann na himeachtaí ilghnéitheacha seo cumarsáid agus spraoi trí mheán na Gaeilge.

Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.