28.2.2014 Ceiliúradh ar 10 mbliana de Ghael-Choláiste Chill Dara

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 28.2.2014 Ceiliúradh ar 10 mbliana de Ghael-Choláiste Chill Dara

Rinneadh ceiliúradh ar Ghaelcholáiste Chill Dara ag ócáid speisialta in óstán Lawlors, An Nás, le déanaí. Tá an scoil ar an bhfód le deich mbliana anuas ag an bpointe seo.

Foireann na Scoile cropped

Bunaíodh Gaelcholáiste Chill Dara le freastal ar an éileamh ar oideachas lán-Ghaeilge sa cheantar ag an dara leibhéal. Chuir an Gael-Choláiste fáilte roimh a chéad daltaí i Meán Fómhair 2003. Bronnadh aitheantas buan ar an scoil ar an 5 Iúil 2010.

Tá fás agus forbairt ollmhór tagtha ar an meánscoil thar na blianta. Tá athchóiriú iomlán ar bun ar fhoirgneamh na scoile i láthair na huaire atá lonnaithe ar bhóthar Luimnigh sa bhaile.

Tá tuilleadh eolais faoin scoil seo ar fáil ag: www.gccd.ie

Bord Bainistíochta na Scoile