25/7/14 Cruthaigh físeán do Lá Domhanda na Múinteoirí 2014!

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 25/7/14 Cruthaigh físeán do Lá Domhanda na Múinteoirí 2014!

Gach Deireadh Fómhair, déanann pobal múinteoireachta an domhain Lá Domhanda na Múinteoirí a cheiliúradh.

I mbliana, tiocfaidh múinteoirí in Éirinn le chéile ag FÉILTE, an Fhéile Oideachais um Barrfheabhas Teagaisc agus Foghlama. Tá an ócáid seo á heagrú ag an gComhairle Mhúinteoireachta.

Le páirt a ghlacadh sa cheiliúradh, ba mhaith leis an gComhairle Mhúinteoireachta cloisteáil uait, cibé áit a bhfuil tú ar domhan!

Seol físeán gearr chuig an gComhairle Mhúinteoireachta ina dtugann tú na fáthanna gur cheart an mhúinteoireacht a cheiliúradh, e.g., de bharr na múinteoirí den scoth a bhí agat san am a chuaigh thart; mar gheall ar an dtábhacht a bhaineann leis an mhúinteoireacht; de bharr na tréithe is dóigh leat a bhaineann le múinteoir den scoth nó le múinteoireacht den scoth.

Cuirfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-ábhar go léir le chéile in aon fhíseán amháin a sheolfar ag FÉILTE i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn, an 4 Deireadh Fómhair 2014.

Cad le cur san fhíseán

1. Ba chóir go mbeadh d’fhíseán idir 10 agus 20 soicind ar fhad. Is ionann seo agus thart ar 3 abairt ar a mhéad. Ní féidir leis na gearrtháin bheith níos faide ná sin mar gur mhaith linn an líon is mó is féidir a thaispeáint ar an lá.

2. Is féidir físeáin i nGaeilge, i mBéarla nó sa dá theanga a chur isteach.

3. Is féidir le cara bheith sa bhfíseán leat, ach cuimhnigh nach féidir leis an ngearrthán mairstin níos faide ná 20 soicind.

4. Mar shampla, b’fhéidir gur mhaith leat freagra a thabhairt ar cheann de na ceisteanna seo a leanas:

  • Cén fáth a bhfuil múinteoirí tábhachtach?
  • Cad iad na focail a chuireann síos ar mhúinteoir maith?
  • Cén fáth ar chinnidh tú dul leis an mhúinteoireacht?
  • Cad é an rud is ansa leat faoi bheith i do mhúinteoir?
  • Cén fáth a bhfuil grá agat don mhúinteoireacht?
  • Cé hé nó hí an múinteoir is ansa leat/ab ansa leat agus cén fáth?
  • Conas an físeán a sheoladh

    Ba cheart duit d’fhíseán a uaslódáil chuig suíomh na Comhairle. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo: www.teachingcouncil.ie