22/05/15 Oscailt oifigiúil scoil nua Gaelscoil Éadan Doire

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 22/05/15 Oscailt oifigiúil scoil nua Gaelscoil Éadan Doire

Tá an-áthas ar An Foras Pátrúnachta agus ar mhuintir Ghaelscoil Éadan Doire go bhfuil an scoil nua ag oscailt go hoifigiúil.

Cuireann An Foras Pátrúnachta, pátrún scoile Ghaelscoil Éadan Doire, fáilte mhór roimh oscailt oifigiúil an scoil nua. Labhair Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra faoin dea-scéal, “Ba mhaith linn comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le gach duine bainteach leis an scoil a chinntigh ó bunaíodh é gur scoil den chéad scoth a bheadh ann. Tá aitheantas agus buíochas le dul do Phríomhoide na scoile, Póla Ní Chinnsealaigh, an coiste bunaithe, an Bord Bainistíochta, an fhoireann, daltaí agus tuismitheoirí. Ní hamháin gur ar leas a gceantar féin é ach is ar leas oideachas lán-Ghaeilge agus ar leas na Gaeilge an obair atá déanta acu.”

Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn. Chuige sin tá aitheantas agus stádas ar leith bainte amach ag scoileanna An Foras Pátrúnachta ar an gcaoi a ndéanann siad cothú, caomhnú agus cur chun cinn ar an teanga. Deir Ó hEaghra, “Is cinneadh fíorthábhachtach é seo a thugann aitheantas don éileamh ollmhór atá ar fud fad na tíre d’oideachas lán-Ghaeilge. Tá an t-éileamh seo ag méadú gach uile bliain.”

D’oscail Gaelscoil Éadan Doire I 2008 i gcóiríocht shealadach. Sé bliana ó fógraíodh go dtógfaidh foirgneamh nua dóibh, tá an áit réidh anois, ar chostas  €2 mhilliún. San fhoirgneamh nua, tá ocht seomra ranga, deich seomra tacaíochta, halla, leabharlann agus dhá chlós. Deir na páistí nach bhfuil comparáid idir an dá áit. Beidh scoileanna lán-Ghaeilge eile faoi An Foras Pátrúnachta ag súil go mbeidh an cinneadh céanna á dhéanamh ag an Roinn Oideachais gan mhoill ar a gcóiríocht scoile. Dúirt Ó hEaghra, “Tá buíochas ag dul don Roinn Oideachais as ucht a aithint go bhfuil an t-éileamh seo ann d’oideachas lán-Ghaeilge agus cóiríocht ceart. Tá scoileanna eile de chuid An Foras Pátrúnachta, fós ag feitheamh ar an dea-scéal céanna.”

“Ré nua é seo dúinn anois”, a dúirt Póla Ní Chinnsealaigh, príomhoide na scoile.

 

GSA