21/07/14 Coláiste Ghlór na Mara: Eolas tábhachtach

An Foras Pátrúnachta / Nuacht ó Scoileanna / 21/07/14 Coláiste Ghlór na Mara: Eolas tábhachtach

Cuirfear tús leis na ranganna i gColáiste Ghlór na Mara, an Gaelcholáiste nua i mBaile Brigín, ag 8.30am ar an 1 Meán Fómhair 2014

Eolas tábhachtach:

Éide Scoile

 • Geansaí dearg na scoile
 • Carbhat na scoile
 • Léine bán
 • Bríste liath
 • Sciorta (chuig na glúine) / stocaí liath
 • Bróga dubha
 • Éide spóirt

 • Bríste Reatha liath nó dúghorm
 • Léine polo bán
 • Bróga reatha
 • Caithfear an geansaí Scoile agus an Carbhat Scoile a cheannach i Siopa Mhic Pháidín i mBaile Brigín. Is féidir gach rud eile a cheannach ansin freisin nó i do rogha siopa.

  Ábhar foghlama

  1. Beidh na daltaí ag baint úsáid as tabléidí agus córas timpeallacht fhíorúil foghlama (Moodle, Edmodo nó a leithéid) ar scoil agus tar éis an suirbhé ag an gcruinniú deirneach tá sé soiléir go bhfuil teacht ag na daltaí ar ríomhaire agus idirlíon sa bhaile.

  Chun na costasaí seo a chlúdú tá costas € 150 á ghearradh ar ghach dalta sa bhliain seo le haghaidh na chéad trí bhliain rompu. Mar sin €450 thar trí bhliana.

  Costas Scoile

  2. Ag tús an scoilbhliain beidh €50 á bhailiú chun íoc as

  3. Cíos taisceadáin

  4 Árachas pearsanta

  5. Leabhar saothar eolaíochta

  6. Cóipleabhar obair chúrsa eolaíochta

  7. Dialann scoile

  Trealamh scoile

  1. Cás peann luaidhe, pinn srl

  2. Seit Mata agus áireamhán eolaíochta Sharp W531B writeview

  3. 10 gnáth cóipleabhar

  4. Cóipleabhar crua eolaíochta A4

  5. 5 fillteán A4 agus páipéir dóibh

  6. Bosca polypockets A4

  7. Glas don taisceadán (uimhreacha) – le cinntiú

  8. Cipín cuimhne 4Gb