19/9/14 Scléip 2015 faoi chúram Ghael Linn

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 19/9/14 Scléip 2015 faoi chúram Ghael Linn

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne náisiúnta atá dírithe go sonrach ar na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Bíonn sé spreagúil, spraíúil agus sultmhar do na daltaí agus dá gcuid múinteoirí.

Ón mbliain seo ar aghaidh is iad Gael Linn a bheidh i mbun Scléip. Gabhann Gaelscoileanna Teo. buíochas leis na scoileanna ar fad a thacaigh le Scléip ónar chuir siad tús leis i 2005.

Beidh Gael Linn ag leagan an-chuid béime ar na healaíona comhaimseartha i mbliana agus tabharfaidh múinteoirí a bhí páirteach i Scléip cheana faoi deara go bhfuil athruithe beaga ar cheann nó dhó de na comórtais. Tá bróisiúr Scléip, an fhoirm iontrála agus na rialacha le fáil ar shuíomh Gael Linn ag www.gael-linn.ie.

Beidh deis ag iomaitheoirí ó gach scoil páirt a ghlacadh sna réamhbhabhtaí agus gheobhaidh buaiteoirí na mbabhtaí sin cuireadh chuig Craobh Scléip. Beidh an Chraobh ar siúl ar an Satharn, 24 Eanáir, 2015 i mBaile Átha Cliath.

Tá na táillí iontrála laghdaithe i mbliana agus ní bheidh ar aon scoil níos mó na €50 i dtáillí a íoc. An spriocdháta d’iontrálacha ná 24 Deireadh Fómhair, 2014.

Is féidir aon fhiosrúchán maidir le Scléip a sheoladh ar ríomhphost chuig seanc@gael-linn.ie