18/05/16 Acmhainní ón oiliúint do bhoird bhainistíochta

An Foras Pátrúnachta / Boird Bhainistíochta / 18/05/16 Acmhainní ón oiliúint do bhoird bhainistíochta

Gheobhaidh tú ar an leathanach seo acmhainní a bhí in úsáid le oiliúint a thabhairt do bhaill de na boird bhainistíochta i seisiúin mórthimpeall na tíre i mí Bealtaine. Má tá ábhar eile ar bith uait téigh i dteagmháil leis an bhForas nó le do phátrún/eagraíocht bainistíochta féin. 

Tar éis iarratas a fháil ó roinnt baill cuirfear cáipéisí ina bhfuil an-chuid téarmaíocht i nGaeilge ar fáil i mBéara ar an leagan Béarla den leathanach seo. 

Brúigh anseo le teacht ar na hacmhainní