11.03.22 PREASRÁITEAS:

An Foras Pátrúnachta / Ciorcaláin / 11.03.22 PREASRÁITEAS:

Tá rogha ar an rud is tábhachtaí san Athchumrú

Tá baol ann go dteipfeadh ar an bpróiseas má bhíonn teorainn le rogha na dtuismitheoirí maidir le roghanna pátrúnachta

Fáiltíonn An Foras Pátrúnachta, an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge, roimh fhógra an Aire Foley maidir leis an bPróiseas Athchumraithe Scoileanna don Éagsúlacht. Tugann an comhaontú seo le Comhairle Chomhdháil Easpag na hÉireann um Oideachas an deis do scoileanna pátrúnacht a aistriú agus éiteas a athrú go múnla ilchreidmheach. Is céim dhearfach é an comhaontú i dtreo soláthar méadaithe scoileanna ilchreidmheacha agus roghanna breise do thuismitheoirí agus do phobail scoile.

Tugann an próiseas deis freisin do ghaelscoileanna reatha aistriú go dtí an t-aon phátrún lán-Ghaeilge, An Foras Pátrúnachta. Agus oideachas ilchreidmheach curtha ar fáil ag an bhForas ó osclaíodh ár gcéad scoil i 1993, bhí an eagraíocht gníomhach sa phróiseas athchumraithe le roinnt blianta anuas. Tríd an bpróiseas seo, tá nósanna imeachta forbartha againn do scoileanna agus mar thoradh orthu tá an scoil is mó (320 dalta) atá tar éis dífheistiú go dtí seo anois faoin bhForas.

Ag tógáil ar an rath seo, táimid ag dul i gcomhairle faoi láthair lenár scoileanna sainchreidmheacha féin agus déanfaidh pobal na scoile cinneadh ar cé acu ar mhaith nó nár mhaith leo athchumrú a dhéanamh go múnla ilchreidmheach. Cuireann an próiseas seo, arna éascú ag ár nOifigeach um Athchumrú Scoileanna, ar chumas pobail scoile machnamh a dhéanamh ar an mbealach is fearr chun freastal ar a gcuid riachtanas. Creidimid go bhfuil rogha, comhairliúchán agus faisnéis chuimsitheach ríthábhachtach le go n-éireoidh le haon aistriú.

Tá sé de dhualgas go mbeidh trédhearcacht agus eolas ar gach rogha pátrúnachta ann sna próisis atá le teacht. Le 15 bliana anuas, nuair a tugadh an rogha dóibh, roghnaigh gach uile pobal a roghnaigh gaelscoil dá mbunscoil nua, An Foras Pátrúnachta mar phátrún acu. Níor cheart neamhaird a dhéanamh ar éascú rogha na dtuismitheoirí sa phróiseas seo. Má bhíonn teorainn eolais do phobail scoile maidir le roghanna pátrúnachta, tá gach seans ann go mbeidh teip i ndán don phróiseas.

Dúirt Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí An Foras Pátrúnachta: “Is deis iontach é seo do phobail ionchuimsitheach a chur chun cinn agus freastal a dhéanamh ar riachtanais éagsúla na leanaí agus a dtuismitheoirí. Cuireann sé deis ar fáil go mbeadh oideachas lán-Ghaeilge ilchreidmheach á chur ar fáil ag pátrún lán-Ghaeilge. Go simplí, pátrún lán-Ghaeilge do scoileanna lán-Ghaeilge.”

CRÍOCH

 

Teagmháil:

 • Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí
  • 086-1738044
  • caoimhin@foras.ie
 • Sorcha Ní Mhistéil, Oifigeach Athchumraithe Scoileanna
  • 086-8596292
  • sorcha@foras.ie

Nótaí don Eagathóir:

 • Tá agallaimh ar fáil ar iarratas.

An Foras Pátrúnachta: Is pátrún náisiúnta ar Bhunscoileanna agus ar Mheánscoileanna araon é An Foras Pátrúnachta, agus an aidhm aige oideachas lán-Ghaeilge a fhorbairt, é a neartú agus é a chur chun cinn ar fud na tíre. Tá 79 scoil faoina phátrúnacht agus 17,000 dalta ag freastal ar na scoileanna sin. Tá éiteas ilchreidmheach ag 24 de na scoileanna sin agus tá éiteas ilchreidmheach ag gach ceann den 16 ghaelscoil atá bunaithe ag an bhForas ó bhí 2013 ann.

ÍOSLÓDÁIL PREASRÁITEAS