06/05/15 Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí

An Foras Pátrúnachta / Imeachtaí / 06/05/15 Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí
Seimineár Oiliúna do Scoileanna: Buiséadú agus Cursaí Dlí
 
Ionad: Óstán an Clarion, Liffey Valley, BÁC
Dáta: 19ú Bealtaine 2015
Am: 9.00am – 3.00in
 
De bharr na ciorraithe airgid le roinnt blianta anuas tá scoileanna de shíor faoi bhrú ag cinntiú go bhfuil dóthain maoiniú acu chun go bhfeidhmeoidh an scoil chomh maith agus is féidir. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbeadh fhios ag an mBord Bainistíochta cá seasann cúrsaí airgid sa scoil. De bharr sin tá seimineár tábhachtach á eagrú ag An Foras Pátrúnachta dar scoileanna ina mbeidh an chéad leath dhó ag déileáil go sonrach le buiséadú. Beidh an dara mír ar an gclár ag plé le cúrsaí dlí mar a bhaineann sé le próiseas smachta agus ansin conas is fearr déileáil le tuismitheoirí atá dúshlánach.
 
Na Topaicí:
 
1. Airgeadas – ag réiteach buiséad do scoilbhliain 2015/16
 
2. Dlí –                An Próiseas Smachta mar a bhaineann sé le múinteoir
                             Tuismitheoirí Dúshlánach – conas aighnis a laghdú  agus líomhaintí a sheachaint

 

Airgeadas – Louise McNamara – FSSU
 
Tá an áthas orainn go mbeidh Louise McNamara ag tabhairt an seimneár ar airgeadais. Tá Louise ina ceannasaí ar an FSSU, an t-eagraíocht a thugann comhairle do na scoileanna dara leibhéal maidir le cúrsaí airgeadais. Nuair a bheidh an seisiún críochnaithe beidh an buiséad don scoilbhliain seo chugainn nach mór críochnaithe. Bheadh sé tábhachtach go mbeadh Príomhoide na scoile i láthair agus más féidir an Cathaoirleach agus Cisteoir don seisiún seo.
 
 
Dlí – Mason Hayes & Curran
 
Siad Mason, Hayes & Curran an comhlacht is mó dlíodóirí sa tír a bhíonn ag plé le cúrsaí oideachais. Tá an ríméad orainn go bhfuil dlíodóirí sinsearach sa chomhlacht ag teacht chun a gcuid saineolais a roinnt lenár scoileanna. Ar an lá beidh siad ag díriú ar dhá mhír (1) céard ba chóir do scoil a dhéanamh má tá múinteoirí acu nach bhfuil ag feidhmiú mar ba chóir agus (2) conas déileáil le tuismitheoirí dúshlánach. Arís bheadh sé tábhachtach do phríomhoidí agus do chathaoirligh agus do bhaill Boird Bhainistíochta bheith i láthair más féidir.
 
 
Tá an seimineár seo á chur ar fáil saor in aisce do scoileanna an Fhorais ach is gá rphost a sheoladh ag caoimhin@foras.ie chun áiteanna a chur in áirthint. Tá sé ceadmhach ag Boird Bhainistíochta costais a chlúdach dóibh siúd a bhíonn ag freastal ar ócáidí oiliúna mar seo ar son an scoile. 
 
 
Má tá son cheist is féidir teagmháil a dhéanamh linn san oifig. 01 6294 110