04/02/16 Comhdháil CAER 3ú/4ú Márta 2016

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 04/02/16 Comhdháil CAER 3ú/4ú Márta 2016

Is cúis áthais don Fhoras i gcomhpháirtíocht le Gaelscoileanna Teo. Comhdháil CAER a reachtáil in Éirinn ar an 3/4 Márta. 

Is comhdháil oideachais do mhionteangacha é CAER. Gheobhaidh daoine i láthair an deis ceisteanna a phlé le saineolaithe ar oideachas trí mhionteangacha ó réigiúin éagsúla mar aon le daoine ó gach cúlra gaelscolaíochta ar an oileán. Tá scoth na gcainteoirí againn don chomhdháil; An Dr Julia Barnes ó Ollscoil Mondragon i dTír na mBascach, An Dr Hywel Lewis ó Ollscoil na Breataine Bige, An Dr T.J. Ó Ceallaigh ó Ollscoil Luimnigh i measc go leor eile. Is deis ar leith é seo foghlaim faoi conas dul i ngleic le dúshlán bunaithe ar réiteach a d’oibrigh le mionteanga eile.

Bileog eolais faoi CAER & faoin gComhdháil ar fáil anseo.

Tá an fhoirm tinrimh le líonadh isteach ar fáil anseo, tá leagan leictreonach anseo

Tá an clár don dá lá ar fáil anseo.

 

 

Postaer_2_Gaeilge