01/02/16 – Ciorclán um sholáthar foirne

An Foras Pátrúnachta / Nuacht / 01/02/16 – Ciorclán um sholáthar foirne
Socruithe foirne 2016/17
 
Seo a leanas ciorclán 0007/2016 – http://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0007_2016_ir.pdf
Is cáipéis fhada í a bhaineann le painéil, socruithe ath-imlonnaithe, foirmeacha iarratais &rl. 
Tá eochairdhátaí le gníomhartha a chur i gcrích ar lch. 4/5 a bheidh cabhrach don phleanáil chun cinn. 
 
Má thagann aon cheist aníos tá fáilte romhaibh teacht i dteagmháil linn san oifig nó leis an Roinn ar primaryallocations@education.gov.ie